Et godt og validt datagrundlag er en vigtig forudsætning i alle projekter inden for både byggeri, infrastruktur og tekniske anlæg. Ligesom korrekt arealopgørelse og dokumentation er afgørende i forbindelse med BBR-registrering af din bolig eller ejendom. 3D scanning sikrer den præcise opmåling, datagrundlag og as-built dokumentation for projektering, planlægning, registrering og videre bearbejdning – uanset om der er tale om nybyggeri, renovering, eksisterende byggeri eller vedligeholdelse. 3D scanning finder bred anvendelse eks. udvendigt og indvendigt i bygninger, ved broer, veje, rørsystemer og andre tekniske anlæg.

Udbytte af 3D laserscanning

  • Hurtig, præcis og omkostningseffektiv opmåling og dataindsamling
  • Høj detaljeringsgrad samt retvisende data og dokumentation
  • Forbedret projektforståelse og bedre beslutningsgrundlag
  • Færre fejl og forsinkelser
  • Lavere samlede omkostninger

Effektiv og præcis 3D scanning

I Geopartner er vi specialister i 3D scanning, som er en effektiv metode til opmåling med stor nøjagtighed.

Teknologisk går det hurtigt på scanningsområdet. Geopartner råder over en lang række scanningstyper til forskellige formål:

Håndholdt laserscanning: Den enkleste og hurtigste form for laserscanning. Med denne teknologi udføres scanning i konstant bevægelse, det er således muligt at måle et stort område på relativt kort tid. Metoden er optimal som grundlag for eksempelvis arealopgørelse og volumenberegning. Kvaliteten og nøjagtigheden er god, men ikke helt så god som ved de større og lidt mere tidskrævende metoder

SLAM: Mobil laserscanning med automatisk sammensætning af punktskyer og billeder. Ved denne scanningsform optages både billeder og punkter samtidig. Scanningen udføres i bevægelse og er derfor en meget agil indsamlingsmetode. Ideel til scanning af bygninger og for udarbejdelse af situationsplaner.

Stationær scanning: Den mest præcise form for scanning. Scanneren står i ro, mens der scannes, og resultatet er derfor en meget præcis punktsky. Denne metode er optimal for de projekter, der stiller store krav til nøjagtighed; as-built, dimensionskontrol, overfladeanalyse af betongulv, bygningsscanning, teknik mm.

NavVis VLX er et eksempel på en af de mobile scanningsteknologier, som vi anvender i Geopartner

Millimeterpræcise punktskyer

Punktsky fra det gamle Københavns Kommunehospital

Med alle former for 3D scanning etablerer vi punktskyer, der med millimeterpræcision kan give fuld fotorealistisk gengivelse i 3D. Det giver mulighed for videre bearbejdning i CAD eller BIM i form af komplette 3D modeller og anden visualisering af de indsamlede data.

Denne form for indsamling og bearbejdning af data er også ideel i forbindelse med projekter, hvor det gamle tegningsmateriale er mangelfuldt og derfor ikke længere retvisende.

3D Model – digital tvilling

En 3D model gør dit projekt håndgribeligt, og giver dig overblik over alle eksisterende forhold. Modellen er en virtuel kopi af eks. din bygning, din vej eller din tekniske installation. Den laves ud fra punktskyen baseret på de indsamlede 3D scanningsdata og kan bruges af alle interessenter i projektet.  Med en 3D model kan du og alle samarbejdspartnere se og anvende den samme model. I kan sidde på forskellige lokationer og behøver ikke bevæge jer ud on site for at analysere, vende, dreje, teste og simulere modifikationer eller ændringer. På den måde minimeres risici i design-, projekterings-, produktions- og installationsfasen. Ligesom modellen kan bruges til effektiv og kvalificeret planlægning af vedligehold og renoveringer.

Også til præsentationsformål er 3D modellen velegnet, da den præcise opmåling og bearbejdningsmetode gør modellen målfast og egnet som dokumentation.

Anvendelsesområder for 3D scanning og 3D model

Data der passer til dit miljø

Kig ind i Cloud Connect portalen

Vi leverer scanningsdata i alle gængse formater, så de passer til netop dine systemer og dit behov.

Data kan også leveres via vores egen portal Cloud Connect. Cloud Connect giver en enestående mulighed for samarbejde i de samme punktskyer på tværs af lokationer. Der er ikke behov for installation af specialiseret software. Det hele er i ”skyen” med online tilgang via en almindelig internetbrowser.

Forventningsafstemning efter dit behov

3D Laserscanning og 3D model er effektivt til mange formål. Inden vi går i gang med dit projekt, laver vi naturligvis en grundig forventningsafstemning. Hvad forventer du at skulle bruge data til? Hvad skal opmålingen omfatte, og hvilken detaljeringsgrad er der brug for nu og i fremtidige situationer? Geopartner har udviklet bestillingsskabeloner baseret på vores lange erfaring med scanningsprojekter, så vi i fællesskab enkelt og effektivt når frem til, præcis hvordan slutproduktet skal være, og hvilken nøjagtighed opgaven kræver.

Vi er ikke i tvivl om, at 3D scanning er en løsning til at levere hurtigere og billigere opmåling med færre fejl og afvigelser.
3D scanning og 3D model giver samtidig muligheder for nye innovative løsninger.
Prisniveauet er konkurrencedygtigt i forhold til at opmåle bygværker og procesanlæg og efterfølgende lave en 3D model

Anders Christensen, chefkonsulent
Niras

Kontakt mig for at høre mere:

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk