Laserscanning giver et validt datagrundlag, hvilket er en vigtig forudsætning i alle projekter inden for byggeri, infrastruktur og tekniske anlæg. Ligesom korrekt arealopgørelse og dokumentation er afgørende i forbindelse med eks. BBR-registrering af din bolig eller ejendom.

3D scanning af bygninger, tekniske anlæg og infrastruktur såsom veje og broer sikrer præcis opmåling, datagrundlag og as-built dokumentation til brug ved projektering, planlægning, registrering og videre bearbejdning – uanset om der er tale om nybyggeri, renovering, eksisterende byggeri eller vedligeholdelse.

Udbytte af 3D laserscanning

  • Hurtig, præcis og omkostningseffektiv opmåling og dataindsamling
  • Høj detaljeringsgrad samt retvisende data og dokumentation
  • Forbedret projektforståelse og bedre beslutningsgrundlag
  • Færre fejl og forsinkelser
  • Lavere samlede omkostninger
Laserscanner - scanning af bygninger - geopartner

Effektiv og præcis laserscanning

I Geopartner er vi specialister i 3D laserscanning som en effektiv metode til opmåling med stor nøjagtighed. Vi råder over en lang række scanningstyper til forskellige formål:

Håndholdt laserscanning: Den enkleste og hurtigste form for laserscanning. Med denne teknologi udføres scanning i konstant bevægelse, det er således muligt at måle et stort område på relativt kort tid. Metoden er optimal som grundlag for eksempelvis arealopgørelse og volumenberegning. Kvaliteten og nøjagtigheden er god, men ikke helt så god som ved de større og lidt mere tidskrævende metoder

SLAM: Mobil laserscanning med automatisk sammensætning af punktskyer og billeder. Ved denne scanningsform optages billeder og punkter samtidig. Scanningen udføres i bevægelse og er derfor en meget agil indsamlingsmetode. Ideel til scanning af bygninger og for udarbejdelse af situationsplaner.

Stationær scanning: Den mest præcise form for scanning. Scanneren står i ro, mens der scannes, og resultatet er derfor en meget præcis punktsky. Denne metode er optimal for de projekter, der stiller store krav til nøjagtighed; as-built, dimensionskontrol, overfladeanalyse af betongulv, bygningsscanning, teknik mm.

Millimeterpræcise punktskyer

Punktsky genereret fra laserscanning af bygninger - geopartner
Punktsky fra det gamle Københavns Kommunehospital

Med alle former for 3D scanning etablerer vi punktskyer, der med millimeterpræcision kan give fuld fotorealistisk gengivelse i 3D. Det giver mulighed for videre bearbejdning i CAD eller BIM i form af komplette 3D modeller og anden 3D visualisering af de indsamlede data.

Denne form for indsamling og bearbejdning af data er også ideel i forbindelse med projekter, hvor det gamle tegningsmateriale er mangelfuldt og ikke længere retvisende.

3D Model – digital tvilling

En 3D model på baggrund af indsamlede scanningsdata gør dit projekt håndgribeligt, og giver dig overblik over alle eksisterende forhold.

En 3D model kan bl.a. anvendes til test og tilretning i designprocessen, samt til kvalificeret planlægning af effektivt vedligehold og renoveringer (i Facility Management).

Læs mere om 3D model – digital tvilling – på baggrund af scanningsdata her

Anvendelsesområder for laserscanning

data fra laserscanning kan leveres via Cloud Connect samarbejdsportal - geopartner
Kig ind i Cloud Connect portalen

Scanningsdata der passer til dit miljø

Vi leverer scanningsdata i alle gængse formater, så de passer til netop dine systemer og dit behov.

Data kan også leveres via vores egen portal Cloud Connect. Cloud Connect giver en enestående mulighed for samarbejde i de samme punktskyer på tværs af lokationer. Der er ikke behov for installation af specialiseret software. Det hele er i ”skyen” med online tilgang via en almindelig internetbrowser.

Kontakt mig for at høre mere:

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk