Privat

Har du behov for en bygningsafsætning, udstykning eller for fastlæggelse af skel? Eller måske rådgivning i ejerlejlighedsopdeling, servitutter eller tinglysning? Overlad trygt opgaven til vores dygtige medarbejdere, der vil hjælpe dig trygt i mål med projektet.

Kontakt din lokale landinspektør