FN’s verdensmål og Geopartner

Hvad har FN’s verdensmål med en landinspektørvirksomhed at gøre? Jo, som landinspektører har Geopartner gennem mere end 150 år arbejdet med ejendomsforhold – såvel planmæssigt, matrikulært som opmålingsmæssigt – og vi er dermed tæt på de ejendomme og naturområder, som særligt påvirkes af klimaforandringerne.

Som virksomhed, der interesserer os for og involverer os i det omkringliggende samfund, anser vi det som en naturlig forlængelse af vores aktiviteter at kæde disse sammen med FN’s 17 verdensmål. Vi fokuserer på at bidrage positivt til de verdensmål, som særligt relaterer sig til vores virke.

Det afstikker en retning, vi ønsker at arbejde hen imod. Både for at afhjælpe nogle konkrete problemer afledt af klimaforandringerne og for at bidrage positivt til at sikre en mere bæredygtig fremtid.

Verdensmålene er en høj ambition, og vi er klar over, at vores bidrag er et lille men dog positivt bidrag i den store sammenhæng.

Geopartners opgaveløsning og verdensmålene

Nedenfor ses eksempler på Geopartners ydelser, som direkte kan relateres til FN’s verdensmål.

FN's verdensmål. Geopartners ydelser bidrager positivt

Ikke kun FN’s verdensmål – men generelt fokus

Det er ikke kun verdensmålene, vi arbejder med. Klima, bæredygtighed og miljø er overordnede strategiske fokusområder for os. Klik her for at læse om alle vores ydelser, som understøtter klima, bæredygtighed og miljø