Persondatapolitik

1. Formål med denne politik

1.1 Denne persondatapolitik regulerer alt handel, interaktion eller anden udveksling af personoplysninger med Geopartner Landinspektører (GP) og Geopartner Inspections (GPI).

1.2 Formålet med denne persondatapolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan vores virksomhed behandler personoplysninger. Det er GP og GPI’s mål, at du er bevidst om hvilke informationer, der indsamles, behandles og såfremt muligt, hvor længe de opbevares.

2. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?

2.1 Vi behandler dine oplysninger for at kunne kontakte dig samt varetage dit kundeforhold.

2.2 I forbindelse med opfyldelse af kundeforholdet i pkt. 2.1, er det i nogle tilfælde nødvendigt at indsamle oplysninger på naboer, lodsejere og administratorer.

F.eks. ved vejudskillelsessager hvor oplysninger på lodsejere langs vejen, indhentes for at kunne opfylde orienteringspligten af disse.

Det samme gør sig gældende ved tinglysning af ledningsanlæg, hvor berørte lodsejeres oplysninger indhentes, for at kunne kontaktes ift. erstatningsaftaler og tinglysning.

3. Hvilke oplysninger indhenter vi?

3.1 Vi behandler følgende oplysninger om dig:

3.2 Vi indhenter oplysningerne fra offentlige registre, f.eks. Ejendomsskatteregistreret (ESR), Tingbogen, Matriklen mfl.

4. Hvordan vil vi behandle dine oplysninger?

4.1 Dine oplysninger vil blive behandlet af medarbejdere i GP og GPI til de formål, som er anført i pkt. 2 ovenfor. Dernæst vil dine oplysninger blive delt med:

4.2 Dine oplysninger vil på intet tidspunkt blive overført til lande udenfor EU, og vil derfor til enhver tid være beskyttet af EU’s regler om beskyttelse af personoplysninger.

5. Hvor lang tid opbevarer vi oplysninger om dig?

5.1 Personoplysninger bliver slettet 5 år efter det formål de er indsamlet til, bliver afsluttet.

6. Dine rettigheder

6.1 Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, herunder ret til indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

6.2 Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan indgive en klage, såfremt du føler, at dine oplysninger ikke er blevet behandlet korrekt.

6.3 Skulle du have spørgsmål til dele af politikken er du meget velkommen til at kontakte vores persondatakoordinator på: gdpr@geopartner.dk.

6.4 Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Væsentlige ændringer vises i form af en synlig meddelelse på vores website.

7. Version

7.1 Denne persondatapolitik er senest ændret d. 08-03-2021.