BBR opgørelsen for din ejendom har betydning for din ejendomsvurdering og dermed for den ejendomsskat, du bliver opkrævet. Det gælder også for arealerne registreret for din ejendom. Hvis de angivne arealer er ukorrekte, bliver BBR-registreringen ukorrekt og dermed grundlaget for ejendomsvurderingen og den ejendomsskat, du opkræves. I Geopartner tilbyder vi BBR-opmåling til fast pris på 9.375 kr. inkl. moms for fritliggende énfamiliehuse – og vi tager ansvaret for det korrekt opmålte areal med en BBR-attest.

Bliv kontaktet en af en landinspektør vedr. BBR-opmåling til fast pris

Mange oplysninger i BBR-registret er historisk set oprettet uden præcis opmåling, eller man har glemt at korrigere arealet ved tilbygning eller byggeri af et nyt skur i haven mv. Derfor er der fejl i en stor del af BBR-oplysningerne.

I forbindelse med de nye ejendomsvurderinger kan det få store konsekvenser for dig, hvis du har angivet forkerte BBR-oplysninger eller undladt at rette forkerte oplysninger som eks. arealopgørelsen for din ejendom. BBR-opgørelsen er nemlig en vigtig del af grundlaget for ejendomsvurderingerne.  

Korrekte oplysninger i BBR er dit ansvar som boligejer. Du kan selv ændre din BBR registrering, men du kan ikke selv opmåle og beregne arealet eller attestere, at de opgjorte arealer er korrekte – til det har du brug for en landinspektør.

Selve opmålingen foregår efter aftale på ejendommen og udføres professionelt af en erfaren fagperson med det mest præcise og effektive udstyr til formålet.

Bliv kontaktet en af en landinspektør vedr. BBR-opmåling til fast pris

Også ved køb og salg af en ejendom er BBR-opmåling og korrekt arealopgørelse vigtig

Skal du sælge din bolig, og er du i tvivl om, hvorvidt boligarealet er opgjort korrekt i BBR-registret? Ved bolighandler fastsættes salgsprisen bl.a. ud fra det opgjorte areal i BBR. Forkerte BBR-oplysninger giver derfor en forkert salgspris i forhold til boligens egentlige størrelse.

Hvis det efter en bolighandel viser sig, at det registrerede areal for ejendommen i BBR-registret er ukorrekt, kan det føre til kedelige og dyre erstatningssager imellem køber og sælger.

Kontakt derfor Geopartner for en BBR-opmåling af din ejendom til fast pris, også hvis du i forbindelse med en hushandel er i tvivl om arealerne i BBR er korrekte for din ejendom. Det betyder tryghed for dig.

Bliv kontaktet en af en landinspektør vedr. BBR-opmåling til fast pris

Har du andre spørgsmål til BBR og opmåling? Vi er klar til at hjælpe