Benyt BIM model (Bygnings Informations Modellering) som 3D as-built dokumentation af byggeri i forbindelse med renoverings- og ombygningsprojekter

Udbytte af BIM model af byggeri

 • Hurtig, præcis og omkostningseffektiv dataindsamling
 • Høj detaljeringsgrad og valide data
 • Godt projekteringsgrundlag
 • Forbedret projektforståelse
 • Færre fejl, lavere omkostninger
 • Hurtigere beslutningstagning
 • Optimering af Facility og Space Management

Hvad er BIM model?

BIM model er en nøjagtig, digital repræsentation af den opmålte bygning udarbejdet på baggrund af præcise scanningsdata. BIM er en moderne, digital arbejdsmetode til planlægning, overblik, optimering og administration af bygninger.

Står du med et renoveringsprojekt eller en ombygning, kan du med BIM model sikre dig et rigtig godt grundlag for en god projektgennemførelse.

BIM model giver dig valid, geometrisk, as-built dokumentation samt mulighed for hurtigt at analysere, manipulere og tilpasse alle aspekter imellem as-built og design. Dokumentationen kan derved anvendes i flere stadier i et byggeprojekt.

Med BIM scanning af byggeri får du ”Det gode projekteringsgrundlag”, så du undgår overraskelser fra start til slut igennem hele projektet. Herudover kan scanningsresultatet bruges til ajourføring/opdatering i diverse FM (Facility Management) systemer til drift og vedligehold.

Leverance

Det får du med BIM model

 • Valid geometrisk as-built dokumentation
 • Opdateret digitalt tegningsmateriale i 2D/3D som projekteringsgrundlag
 • Facility Management komplatible produkter til ajourføring, opdatering, drift og vedligeholdelse
 • Individuelle løsninger tilpasset jeres behov

“Informationsniveauet er løftet i forhold til eksisterende og/eller manglende tegningsmateriale med retvisende geometri og m² angivelser. 3D BIM model og tegningsmateriale anvendes direkte i vores FM-system, som løfter informationsniveauet og anvendelsesmulighederne frem mod en bedre digital forvaltning”.-

Rasmus Ege, IKT-koordinator, Svendborg Kommune, Kommunale Ejendomme

Læs om andre anvendelsesområder af Laserscanning og 3D modeller 

Læs om scanning af bygninger her

Hent produktark for SCAN to BIM model her

Vil du høre mere om BIM scanning og BIM model:

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk