3D scanning og model af underjordiske depottanke

- som måske skal anvendes til parkering

Som udviklere har Living Development tænkt kreativt i forhold til at anvende de gamle underjordiske oliedepottanke på Billeshavevej i Strib til noget, som både giver værdi i nutiden og bevarer en del af arven og særpræget ved arealet, som skal bebygges. Der skal dog lige nogle undersøgelser og beregninger til, for at man kan afklare, om tankene kan anvendes til underjordisk parkeringskælder under det planlagte byggeri.

Virksomheden er derfor i gang med at undersøge, om olietankenes stål og beton, som har stået siden 1967-1972, er i bevaringsværdig stand, eller korrosionen er for fremskreden efter de mange år. Samt om de underjordiske tanke kan bære at huse parkeringskælder med de 6 etagers punkthuse, som det er tanken at bygge, over jordoverfladen ovenpå tankene.

Landinspektør og 3D specialist Poul Holm Jensen i færd med at scanne en af de underjordiske tanke

Som et led i de undersøgelser og beregninger har arkitekten krævet, at tankene blev 3D registreret, og en 3D model blev udarbejdet som en del af undersøgelsesgrundlaget, for at være i stand til at vurdere mulighederne i anvendelse af tankene.

Geopartner har derfor udført scanning og 3D model af 4 tidligere olietanke, som hver måler 40 m i diameter, er 8 meter høje og indeholder hver 72 stålstolper, der bærer loftkonstruktionen. De 72 stålstolper skal fjernes, hvis tankene skal kunne bruges til parkeringskælder. I stedet er overvejelsen hos Living Development at lægge bjælker i toppen af tankene til at bære loftkonstruktionen. Undersøgelser og beregninger skal bl.a. afklare, om dette er muligt og tilstrækkeligt til at bære vægten ovenpå.

3D scanning. Adgang til underjordiske olietanke via mandehuller. Geopartner landinspektører
På vej ned i dybet i den underjordiske olietank fra jordoverfladen

Det var Poul Holm Jensen, som er landinspektør og 3D specialist i Geopartner, der havde fornøjelsen at udføre scanningen i de underjordiske tanke:

– Jeg må sige, det var en atypisk men meget spændende og udfordrende 3D scannings- og modelleringsopgave, vi udførte i de 4 olietanke, konstaterer Poul Holm Jensen og fortæller videre, at hver tank har en meget begrænset adgang via 3 mandehuller fra terræn – hvilket også stillede krav til sikkerhedsvagt ved udførelse af opgaven. 

Selve scanningen blev udført med Geopartners nyeste scanningsteknologi – NavVis VLX-scanner – som hurtigt og effektivt foretager opmåling med høj detaljeringsgrad og nøjagtighed – også af atypiske konstruktioner og lokationer.  Poul Holm Jensen udtaler om metoden.

– VLX-scanneren er simpelthen væsentligt hurtigere og mere effektiv til denne type opgave end andre typer scannere. Det er en økonomisk fordelagtig løsning for kunden sammenlignet med andre scanningsteknologier. Og så får både bygherre og andre samarbejdspartnere online adgang til alle data, så alle kan bevæge sig rundt i det samme 3D miljø, hvor man kan se både punktsky og panorama. Det er en væsentlig fordel i forhold til tidligere, hvor alle involverede i projektet hver især downloadede data, slutter 3D-specialisten.

Læs også artiklen om udstykning af rækkehuse på en del af arealet på Billeshavevej i Strib .

NavVis VLX-scanner

Den avancerede NavVis VLX-scanneren er unik, fordi det er en bærbar scanner, der kan foretage hurtigere og komplet opmåling af kompliceret bygningsmasse med høj kvalitet og nøjagtighed.

  • Kan anvendes både indendørs og udendørs
  • Et godt kamera er indbygget i scanneren. Det vil sige, man får fin billeddokumentation og 360o panoramabilleder i samme proces.
  • Billederne kan efterfølgende benyttes til virtuel 3D-rundgang i miljøet i Viewer-løsningen
  • Interaktivt oversigtskort med integreret billeddokumentation
  • Man får adgang til 3D punktsky i farver og 3D model
  • Ud af 3D modellen kan trækkes interaktive situationsplaner, lodrette snit, areal- og  volumenopgørelser, dokumentation af ventilation, styklister af inventar mv.
  • Man kan foretage målfaste opmålinger og eksportere data til andre løsninger
  • Nøjagtighed± 1 cm. på faste genstande ved brug af fikspunkter

Skal vi scanne dit projekt? Eller har du spørgsmål? Kontakt mig

Poul Holm Jensen
Landinspektør, 3D-specialist
Mobil +45 9244 5688
phj@geopartner.dk