Arbejdet med IBS attest afslørede, at der aldrig var registreret et skel

I Geopartner samarbejder vi med erhvervskunder fra offentlige og private erhverv og mange forskellige brancher og sektorer - og vi samarbejder med private borgere. Erhvervskunderne udgør ofte de største projekter, mens de private kunder udgør et meget stort antal.

Landmåler ved Geopartner, Kurt West Larsen, med totalstation

Fra Korupvej i Odense henvendte en privat borger sig til det lokale Geopartner kontor og ønskede at få udfærdiget en IBS attest (Identitet, Byggelinje og Servitutattest) i forbindelse med en byggetilladelse til en tilbygning til hans hus, samt afsætning af tilbygningen på grunden.

Projektleder og landinspektør Thomas Besser fortæller:

– I forbindelse med arbejdet med IBS attesten tjekker vi blandt andet afstanden til skel. Og der fandt vi ud af, at der på denne landejendom faktisk ikke var fastlagt noget skel, siden man begyndte at registrere den slags i starten af 1800-tallet. Det er ikke så ualmindeligt for gamle landejendomme, men i takt med, at man skal bruge attester i forbindelse med byggeri og andet, opdages det efterhånden.

I dette tilfælde betød det, at skellet først skulle fastlægges og markeres med skelpæle. Til det konsulterer man gamle matrikelkort samt ser som landinspektør objektivt på brugsgrænser og fysiske forhold på stedet. Når skellet er fastlagt af landinspektøren, skal alle omkringboende godkende skellet skriftligt. Endelig registreres skellet i Geodatastyrelsen, og så er der fremover ingen tvivl om, hvor skellet ligger.

Efter afklaring af skellet afsættes tilbygningen i forhold til den eksisterende bygning og de udfærdigede tegninger over tilbygningen.

– Udfordringen med en tilbygning er, at vi skal ramme noget eksisterende – i dette tilfælde en gammel bygning med lidt skæve vinkler – med noget nyt. Og det skal vi have til at passe sammen – både på tegningen og i den fysiske virkelighed. Til slut laver vi her en afsætningsplan for det, vi har afsat. Det er dokumentation for, at tingene er afsat korrekt. Med IBS attest og afsætningsplan har kunden al sin gyldige dokumentation på plads, slutter Thomas Besser.

IBS attest (Identitet, Byggelinje og Servitutattest)

I en IBS attest attesterer landinspektøren, at et givent byggeri overholder og lever op til f.eks. afstand til skel, højdegrænseplan og bebyggelsesprocent. Man attesterer, at byggeriet lever op til gældende lokalplaner og Bygningsreglementet. At bygningen ligger på den rigtige ejendom og overholder byggetilladelsen. Samt at der ikke er særlige servitutter på grunden, som byggeriet kommer i konflikt med.

En IBS attest kræves ofte i forbindelse med byggetilladelser samt af banker ved optagelse af lån til om- og tilbygning.

Læs mere om IBS attest i Geopartner her

Landmåler ved Geopartner, Kurt West Larsen, i aktion

Kan vi hjælpe dig?

Thomas Uhrenholt Besser
Landinspektør
Mobil +45 2422 3303
thb@geopartner.dk
Thomas Brogaard
Områdechef Fyn, landinspektør, partner
Telefon +45 6313 5036
Mobil +45 2321 5750
tb@geopartner.dk