Sporbyen Scandia: Geopartner har været med fra den spæde start

Det enorme område, der tidligere husede togfabrikken Scandia i Randers, omdannes i disse år til en helt ny kreativ bydel med mulighed for boliger, erhverv, kultur og et butiksmiljø. Geopartner har været med i den ’forreste togvogn’ fra starten og bidraget med både planlægning, enkeltydelser (som landinspektørydelser og 3D-scanninger) og tæt samarbejde med flere bygherrer i området omkring udviklingen af enkeltprojekter.

I 2017 var det helt slut med produktionen af tog og togvogne i det, der oprindeligt hed Vognfabrikken Scandia i Randers. Dermed sluttede et markant stykke erhvervshistorie for hele Randers-området, hvor der helt tilbage fra 1861 havde været produceret togvogne og materiel.

Igennem mange generationer havde karetmagere, smede, snedkere, tømrere og malere huseret i de store haller og mange værksteder på området, men nu var kun tomme bygninger og masser af plads tilbage. Spørgsmålet var: Hvad skulle der ske med det enorme erhvervsområde mellem Randers midtby og Dronningborg?

En lokal erhvervsmand leverede, med sit køb af det store erhvervsareal på 22 ha, en del af svaret:

Han ville erhverve byggeretten på området og skabe en ny bydel ved at sælge byggeretter til andre driftige byggefirmaer og boligselskaber med spændende projekter.

Med helt fra starten

Malene Billeskov kender hele Scandia-områdets særlige forhold ned til mindste detalje – jordforurening, indflyvningszone, vandhåndtering osv.

– Det er virkelig et megastort område, som den her lokale Randers-mand gerne ville forvandle til en ny bydel i Randers, og det var fra starten med en indstilling om, at ”….nu skal vi i gang”. Det gjaldt også for Geopartner, der fik lov at være med fra projektets start. Det vil sige allerede fra der, hvor der blev udarbejdet den masterplan for området, der senere indgik i vores arbejde med en egentlig lokalplan, hvor der blev defineret mere bindende rammer for projektet Sporbyen Scandia, fortæller Malene Billeskov, der er landinspektør, planlægger hos Geopartner og en central projektleder på Geopartners arbejde på Sporbyen:

– Projektet er sandsynligvis et af de største af sin slags i hele Danmark, og det var et krav fra den nye ejer, at der kom til at ligge en byggeretsgivende lokalplan for hele området. Det krævede en del dialog med arkitekter, myndigheder, landskabsarkitekter med flere, og Geopartner kom til at spille en central rolle i denne dialog samt i hele arbejdet med master- og lokalplaner. 

– Det var et meget omfattende arbejde hvor særlige forhold såsom klimasikring i forhold til stormflodshændelser fra Randers Fjord, jordforurening fra togproduktionen, indflyvningszone til Randers Flyveplads, støj fra omkringliggende veje og vandhåndtering skulle indarbejdes og gå op i en højere enhed.

Andre kunne bruge Geopartners kendskab

Den centrale rolle i det vigtige forberedelsesarbejde med master- og lokalplan bragte samtidig Geopartner i spil hos en række af de byggefirmaer og boligselskaber, der købte byggeretter til deres projekter:

Mange af de 29 byggefelter er i dag bebygget.

– Det var fra starten indehaverens plan at udmønte købet og byggeretterne i de foreløbig 29 byggefelter, der er solgt videre. Det har igen betydet, at en del af disse aktører har henvendt sig til Geopartner omkring en række ydelser. Det har været alt fra klassiske landmålerydelser til arbejdet med servitutter, 3D-bygnings-scanninger, udstykninger osv. Jeg tror, det skyldes, at vi fra starten var så synlige og alsidige med hensyn til vores ydelser i Sporbyen Scandia, at også andre har gjort brug af os til deres delprojekter, vurderer Malene Billeskov:

– Sporbyen er et komplekst område, også fordi der er nogle ting at tage hensyn til i forhold til bevaringsværdige bygninger, jordforurening fra tidligere produktion, klimasikring i forhold til oversvømmelse fra Randers Fjord, støj fra omkringliggende veje mv. Derfor var det en fordel for forskellige købere af byggeretter,  at vi allerede vidste så meget om området og projektets tilblivelse fra arbejdet med lokalplan for Sporbyen. På den måde kom vi hele tiden dybere og dybere ind i projektet, hvor mange af de 29 byggefelter i dag er bebygget.

Sporbyen er et komplekst område, også fordi der er mange særlige forhold at tage hensyn til f.eks. bevaringsværdige elementer, klimasikring i forhold til stormflodshændelser fra Randers Fjord, jordforurening fra togproduktionen, indflyvningszone til Randers Flyveplads, støj fra omkringliggende veje og vandhåndtering. Det hele skulle indarbejdes og gå op i en højere enhed i lokalplanen for området…

Malene Billeskov
Malene Billeskov fortæller om de foreløbige planer for området syd for sporerne.

Mange, lange dage

– Jeg tror, at Randers Kommune blev overrasket over, at vi sammen med den nye indehaver af området leverede en så gennemarbejdet lokalplan for hele området på kun to måneder, siger Malene Billeskov og kommer med en indrømmelse:

– Det kostede da også mange, lange dage, og vi lagde os virkelig i selen, men det lykkedes os at få lavet en superfin plan for et lækkert område, som det er meget spændende at arbejde med. Samtidig er det jo langtfra færdigt endnu, og lige nu er der en ny lokalplan til høring for de næste 24.000 m2 boliger syd for sporene.

Arbejdet med den lokalplan har Geopartner koordineret med landskabsarkitekter, arkitekter, øvrige rådgivere, kommune og forvaltning, og vi har sikret, at der er blevet taget hensyn til de mange ting, der skal tages hensyn til i sådan et område. Det handler blandt andet om støj, parkering og opholdsarealer.

Når ønsker og krav skal gå op

For Malene Billeskov personligt, der har skiftet landinspektørarbejdet ud med rollen som planlægger og projektleder, er det ekstremt spændende at være med på et projekt af denne kaliber:

– Jeg er uddannet landinspektør, men har netop specialiseret mig i planlægning, myndighedstilladelser og bygherrerådgivning. Hertil kommer så hele landinspektørfagets forståelse for skel, udstykninger osv., siger hun og runder af:

– I et projekt som Sporbyen Scandia driver det mig at få ønsker og krav til at gå op i en højere enhed. Det omfatter både jura, politisk spil, teknik og meget andet. Det er samtidig et kæmpeområde og et projekt i en størrelse, som man sjældent får lov at arbejde med og komme så dybt ind i. Jeg synes, at vi hos Geopartner har et rigtig godt grundlag for at være gennemgående projektledere på projekter som sporbyen, og så har vi samtidig en række andre relevante ydelser, som vi kan byde ind med. Nu glæder jeg mig til, at Geopartner skal være med til at realisere de næste mange projekter i Sporbyen Scandia.

Læs mere om, Geopartners ydelser inden for planlægning

Skal vi hjælpe med planlægningen i dit projekt? Kontakt din lokale Geopartner Landinspektør – du finder alle vores kontorer her

Carsten Angermair Elfrom
Landinspektør, teamleder Plan og Energi, partner
Mobil +45 3080 8247
cae@geopartner.dk