Drifts- og anlægsprojekter med sikker grund under fødderne

Map GM - nyt unikt værktøj, der viser lokale landbevægelser med brug af satellitdata

Når landet hæver eller sænker sig millimeter eller centimeter, kan det få stor betydning for mange typer af drifts- og anlægsprojekter. Med det unikke, nye værktøj Map GM fra Geopartner Inspections kan projekterne få mere fast grund under fødderne. Værktøjet giver præcise satellit-data, der dokumenterer, hvordan landbevægelser ser ud over hele landet – helt ned på lokalt niveau.

Med Map GM får vores kunder mulighed for at se , hvordan vertikale landbevægelser vil påvirke byggerier, infrastruktur, ledningsnet, klimasikring og andre typer anlæg, udtaler chefkonsulent Niels Henrik Broge

– Med et abonnement på Map GM får vores kunder mulighed for løbende at se og forudse, hvordan vertikale landbevægelser (sætninger og landhævninger) over tid har påvirket og vil påvirke byggerier, infrastruktur, ledningsnet, klimasikring og andre typer anlæg. Vi indsamler de informationer om lokale landbevægelser, som satellit-data giver os, og bearbejder dem, inden vi præsenterer dem, så alle kan bruge kortlægningen og informationen, fortæller Niels Henrik Broge, der er chefkonsulent i Geopartner Inspections:

– Traditionelt har man lavet nivellementsmålinger på færre punkter og over længere tid for at følge landbevægelserne. Med vores adgang til satellit-data kan vi i stedet samle data på tusindvis af punkter i området hver sjette dag, når satellitten passerer forbi og reflekterer de mange punkter nede i området. Det ville ikke være muligt, og det ville være dyrt, at samle tilsvarende mængder præcise data med traditionel nivellering. Med Map GM kan vi i princippet præsentere noget, der næsten svarer til en realtime overvågning af lokale landbevægelser. Det giver en langt højere detaljeringsgrad, og ajourføringen af data på landbevægelserne er mere hyppig.

Præcise prognoser, præcise budgetter

Landoverfladen har altså en dynamik, der – sammen med en række andre faktorer (f.eks. geologi, havspejlsniveau, stormflodsstatistik og grundvand) spiller ind, når der skal anlægges, vedligeholdes eller bygges forskellige typer af anlæg. Med de indsamlede data via Map GM er der mulighed for nyttige simuleringer og prognoser:

Udsnit af målepunkter i Aarhus Havn fra Map GM

– I praksis sammenholder kunden vores beregninger af landbevægelser med andre data, f.eks. geologiske data, vandstandsdata og klimadata. Målet er at inddrage alle relevante data i beslutningsprocessen, når et bygge- eller anlægsprojekt planlægges. Kun på den måde kan det undgås, at du ikke på sigt får våde tæer, siger Niels Henrik Broge om de mange data, der stammer fra gentagne satellitoptagelser og refleksioner fra radarreflektorer på landjorden:

– Kortlægningen af landbevægelser er for eksempel et vigtigt parameter, når en havn eller en kommune laver klimatilpasning og gerne vil arbejde med langtidssikrede niveauer. Hvis de eksempelvis forudser en havspejlsstigning på to meter, så bygger de et dige på tre meter, der er sikret i forhold til en 100 års-storm. Her er det vigtigt for dem at kunne regne landbevægelserne i det pågældende område ud, så de ikke flytter hverken for lidt eller for meget jord. For det koster som bekendt rigtigt mange penge at flytte jord. Så hvis vi kan forudse, at landet sænker sig 5 mm om året i 50 år, så er det 25 cm i alt, der skal tages højde for og dermed en meromkostning, når kunden budgetterer, konstaterer han.

Tilstandsbaseret vedligeholdelse: Millioner at spare

Information om landbevægelser, der er overskuelige og nemme at anvende, er et stærkt datadrevet beslutningsgrundlag, som for eksempel styrker arbejder med klimatilpasningstiltag, bygge- og anlægsinvesteringer samt investeringer i ledningsnettet:

– Forsyningssektoren kan eksempelvis spare millioner, fordi de med data fra Map GM kan arbejde med tilstandsbaseret vedligeholdelse af ledningsnet. Det betyder helt konkret, at i stedet for at skifte eller renovere større dele af ledningsnettet, kun fordi det har en vis alder, så behøver man nu kun renovere de lokale steder, hvor der er behov for det.

– Ved at bruge vores satellit-data kan vi kigge på, hvor vi tror, at ledningerne bliver udsat for stress fra omgivelserne. For eksempel i form af netop landbevægelser, der kan ødelægge rørene, fordi de udsætter dem for et vrid. Hos Geopartner Inspections tror vi på, at den her form for datadrevet, intelligent ledningsvedligeholdelse har en stor fremtid, runder Niels Henrik Broge af.

Hos Geopartner tror vi på, at datadrevet, intelligent ledningsvedligeholdelse har en stor fremtid

Niels Henrik Broge, chefkonsulent, Geopartner Inspections

Et abonnement på Map GM giver dig:

 • overskuelige kort, hvor der er værdifuld viden om lokale landbevægelser
 • et beslutningsgrundlag for sikring af drifts- og anlægsprojekter
 • et overblik over eksterne stresspåvirkninger af et ledningsnet
 • præcise data om områder, hvor der er risiko for sætningsskader ved bygninger, veje eller jernbaner
 • et datadrevet beslutningsgrundlag (f.eks. i forhold til klimatilpasningstiltag)

Om Map GM

 • adgang til kalibreret og kvalitetskontrolleret information om overfladens vertikalbevægelse
 • adgang til rå satellitberegninger af relative bevægelser (LOS data)
 • kort over landhævnings-/landsænkningshastighed og ændringer heri
 • adgang med fuld funktionalitet via add-on til Geo-Atlas Live (kræver særskilt licens til Map GM)
 • alle produkter udstilles som webtjenester (WMS/WFS) til integration i egen CAD- eller GIS løsning
 • årlig opdatering af beregningerne. Mulighed for tilkøb af hyppigere ajourføring
 • Læs mere om Map GM og hent produktark her

Kontakt os vedr. Map GM

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk
Lars Klindt
GIS-konsulent
Mobil +45 2858 1660
lkm@geopartner.dk