Når du skal bygge, er bygningsafsætning din garanti for, at bygningen placeres lovligt. Vi foretager gerne din bygningsafsætning og udarbejder en supplerende IBS-attest, der giver dig sikkerhed for afsætningen af byggeriet.

Bygningsafsætning

Hvad enten du skal bygge stort eller småt, er det vigtigt at have styr på placeringen. Når du benytter en landinspektør til bygningsafsætning, opnår du som bygherre sikkerhed for, at byggeriet ikke strider mod tinglyste servitutter, og at byggelovgivningens afstands- og højdebestemmelser er overholdt.

Som landinspektører tilbyder Geopartner afsætning af byggeri, og vi sikrer, at dit byggeri stemmer overens med ovennævnte forhold. Afsætningen kan suppleres med en Identitets-, Bygge- og Servitutattest, en såkaldt IBS-attest, hvis kommunen eller andre har behov for den.

IBS-attest 

En IBS-attest fortæller, hvem der ejer ejendommen (Identitet), og om bygningen er lovligt opført i forhold til ovennævnte krav i byggelovgivningen. 

IBS-attesten giver derfor kommunen, din bank og realkreditinstitut sikkerhed for, at byggeriet overholder disse krav og servitutter .  

Vores samarbejde med Geopartner er fortræffeligt. Generelt leverer medarbejderne bare altid varen, de kan virkelig deres kram, og de er en fornøjelse at arbejde sammen med. Jeg vil til enhver tid foretrække Geopartner som landinspektør til alle opgaver på vores projekter

Claus Lau Kristensen, direktør
Astrup Enterprise A/S

Kontakt din lokale landinspektør for god rådgivning