Geopartner bidrager med lokale scanningsløsninger

På ACTA Silkeborg Forsyningsdeponi nord for Silkeborg har Geopartner i løbet af de seneste 15 år dokumenteret, hvordan områderne sætter sig og nøje beskrevet disse ændringer. Dette arbejde er blevet udført gennem traditionel landmåling, hvor ca. 600 koordinater årligt er blevet beskrevet for at registrere ændringerne i terrænet.

Området er en tidligere grusgrav, som er blevet sikret med membraner for at forhindre nedsivning af regnvand. Eventuelt perkolat bliver opsamlet i bunden af området og pumpet til rensningsanlæg.

Tilbage i midten 1990’erne har Geopartner udført opmålinger i området i forbindelse med etablering af gasboringer og et gasledningsnet, som omsætter gas til lokal elforsyning.

Med teknologier som scanning og fotogrammetri, udført af droner og efterfølgende visualiseringer, kan Geopartner tilbyde endnu flere svar end de traditionelle landmålinger. Disse data er blevet godkendt af Miljøstyrelsen.

Der åbner sig nye muligheder inden for digital dokumentation, hvor kun fantasien sætter grænserne. F.eks. kan permanente scannere installeres for at give løbende opdateringer om mængderne af forskellige lagre i området, lige fra muld til småt brændbart affald og haveaffald. De kan også installeres således, at mængder der tilføjes og fjernes på lastbiler automatisk kan beregnes for kontrol. Desuden kan dataene fra drone anvendes til volumenberegning af bunker i området, visualiseringer og forskelsmodeller.

Efter de tragiske begivenheder ved Randers er der ekstra behov for permanent overvågning af andre deponier for at sikre mod bevægelser, som dem i Randers.

Geopartner står klar til at bidrage med løsninger, der ikke kun sikrer områderne, men også giver indsigt i deres udvikling og status.

Har du et brug for at holde øje med bevægelserne i et deponi? Kontakt os.

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk
Jan Thinglev Olsen
Teamchef Forsyning, partner
Mobil +45 2321 5773
jto@geopartner.dk