Geopartner er førende inden for dronefeltet. Eks. når du skal projektere nyt anlæg eller byggeri, skaber vi med dronekortlægning hurtigt og effektivt overblik over det projekterede område, så du kan træffe kvalificerede beslutninger.

Droneopmåling giver retvisende grundlag

Forud for både renoveringsprojekter og projektering af nyt byggeri eller anlæg er det afgørende, at du kan træffe kvalificerede beslutninger på et retvisende grundlag. Droneopmåling og –inspektion giver hurtigt og effektivt overblik over et område. Det er med til at skabe et kvalificeret grundlag for den videre projektering.

Geopartner Landinspektører anvender droner til mange forskellige formål. De droner, vi har, kan løse en lang række traditionelle opgaver samt tilbyde specifikke produkter forbeholdt drone.

Typisk er produkterne, vi producerer med drone, udarbejdet med foto.

Vi tilbyder eksempelvis:

Specialiserede droneprodukter

Vi tilbyder også mere specialiserede droneopmålings produkter bl.a. LIDAR-scanning og ekkolodsmåling fra drone. Her anvendes specialiserede sensorer specifikt udarbejdet til dronevirksomhed.

Droneteknologien kan i nogle tilfælde erstatte traditionel opmåling som eksempelvis fladenivellement. Her vil vi med droneteknologien kunne indsamle data langt hurtigere og med høj detaljeringsgrad – det vil eks. sige med et par centimeter mellem hvert punkt.

LIDAR scanning – droneopmåling igennem vegetation

Flyves der med drone i områder med høj vegetation, vil LIDAR scanningen havde en betydelig fordel, da denne har mulighed for at måle ”igennem” vegetation og derved give en langt bedre beskrivelse af overfladen.

Drone data udstilles via Cloud Connect dataportal

Dronebilleder og tilhørende dronedata kan udstilles via Geopartners egen portal Cloud Connect. På den måde er det enkelt at dele store datamængder på tværs mellem flere brugere. Cloud Connect har også mulighed for automatisk udstilling af ortofoto som WMS-tjeneste direkte over i GIS. Dette giver mulighed for at arbejde direkte videre med dronebillederne i eget GIS miljø.

Droner kan også anvendes til løbende monitorering

Dronen er særdeles velegnet til løbende monitorering af større byggepladser og dækker et areal på op til 50 hektar på 35 minutter. Med dronen skaber vi hurtigt og effektivt overblik over, hvordan dit projekt skrider frem.

Kontakt mig for at høre mere om droneopmåling:

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk