Effektivisering af myndighedssager

Med sagsbehandlingsbistand og undervisning optimeres Esbjerg Kommunes kompetencer

Tilbage i 2022 henvendte Esbjerg Kommune sig til Geopartner med henblik på bistand til sagsbehandling af beskyttede sten- og jorddiger. Efter et længerevarende samarbejde havde de et ønske om at få styrket deres interne kompetencer indenfor sager om beskyttede sten- og jorddiger, så de selv kunne håndtere sagsbehandlingen fremadrettet. Hos Geopartner hjælper vi altid gerne vores kunder med at udvikle deres medarbejderes kompetencer.

”Vi besluttede at tilbyde et minikursus i håndteringen af beskyttede sten- og jorddiger for at give dem nogle værktøjer til senere brug. Til selve kurset, som foregik online, havde Esbjerg Kommune inviteret 5 nabokommuner med. Det gav anledning til god vidensdeling og dialog.”, fortæller Karsten Thoft Jørgensen, landinspektør hos Geopartner, som faciliterede minikurset.

Minikurset, der blev afholdt i december 2023, dækkede de lovgivningsmæssige aspekter samt vejledninger og praktiske tips til selve sagsbehandlingen. Selve kurset varede 4 timer, og alle deltagere fik herefter muligheden for at ringe til landinspektør og ekspert inden for digesager, Karsten Thoft Jørgensen, hvis de havde yderligere spørgsmål til emnet.

Ubehandlede dispensationssager i Sønderborg Kommune

En af de kommuner, som var blevet inviteret med til minikurset, arrangeret af Esbjerg Kommune og Geopartner, er Sønderborg Kommune. I Sønderborg Kommune står de selv overfor udfordringen med nogle ældre digesager, som på grund af mangel på ressourcer ikke er færdigbehandlede. Efter minikurset kontaktede Sønderborg Kommune Geopartner med henblik på at få hjælp til deres ubehandlede sager. 

Sønderborg Kommune har ubehandlede sten- og jorddigesager, som alle er på et forskelligt stadie i sagsbehandlingen. Nogle sager er blot oprettet i kommunens sagshåndteringssystem, mens andre sager er igangsat.

De beskyttede sten- og jorddiger afspejler skiftende tiders administrative grænser, ejerforhold og landbrugets driftsform helt tilbage fra jernalderen. Digerne udgør derfor en vigtig kulturhistorisk, landskabelig og biologisk fortælling, og er derfor beskyttede gennem museumsloven. Tilstandsændringer på digerne, f.eks. hvis en landmand ønsker et digegennembrud for bedre at kunne komme til sine marker, eller hvis et forsyningsselskab eller elselskab ønsker at føre ledninger gennem et dige, kræver forudgående dispensation fra kommunen som myndighed.

Landinspektørens faglighed og viden om ejendomsdannelsen, suppleret med mange års erfaring med myndighedsopgaver i kommuner gør Geopartner til en oplagt samarbejdspartner, også i Sønderborg Kommune, hvor vi bistår kommunen med at komme i mål med de ubehandlede sten- og jorddigesager.

”Jeg tror, det er lidt en øjenåbner for mange, at Geopartner også kan tilbyde hjælp inden for myndighedssager. Med et minikursus som dettehjælper vi kommunen hurtigere i mål med deres sager – uanset om det omhandler beskyttede diger, landzonesager eller andet.”, fortæller Karsten Thoft Jørgensen.

Ekspertise i myndighedsopgaver

Geopartner er ikke blot eksperter i digesager, men tilbyder konsulentbistand inden for en bred vifte af myndighedsopgaver. Uanset om det drejer sig om lokalplanlægning, landzoner, byggesagsbehandling, vejadministration eller andre komplekse emner, har vores Plan og Energi team den nødvendige ekspertise og erfaring til at sikre, at dine behov bliver imødekommet på bedste vis.