Nyt videnscenter for vand styrker intern kapacitet og kundetilfredshed

Efter en vellykket aftale med en tilbagevenden kunde sidste efterår har forsyningsteamet i Geopartner oplevet en betydelig stigning i opgaver, specielt inden for vand og afløb. Den øgede efterspørgsel fra nye og eksisterende kunder har ført til etablering af et nyt Videnscenter for Vand, med base i Aarhus.

Ét samlet videnscenter

Det nyoprettede Videnscenter for vand har til formål at styrke Geopartners interne evne til at håndtere vandrelaterede projekter effektivt.

Peter Nielsen

”På nuværende tidspunkt er der tilfælde, hvor visse afdelinger er overbelastede, mens andre forbliver underudnyttede. Videnscentret sigter mod at afhjælpe denne ubalance ved at delegere vandrelaterede opgaver på tværs af alle kontorer og medarbejdere med relevant erfaring inden for vandforsyning.”, fortæller Peter Nielsen, projektleder på Videnscenter for Vand.

Peter er en erfaren ekspert med en dyb forståelse og passion for forsyning – og specielt vand. Med omfattende erfaring på området er det Peters rolle som projektleder at delegere opgaver til det rette personale og kontor. Vi er ikke eksperter på alle områder på alle kontorer og derfor besidder nogle kontorer stærkere kompetencer inden for vandforsyning end andre. Peter sikrer, at opgaver inden for vandforsyning tildeles i overensstemmelse med Geopartners samlede ekspertise.

Intern udvikling af nye eksperter

Etableringen af Videnscentret for Vand understreger Geopartners egen forpligtelse til at levere højkvalitetsservices inden for vandsektoren. Ved at centralisere ekspertise og ressourcer kan Geopartner håndtere et bredere udvalg af projekter på tværs af alle kontorer. Denne tilgang styrker ikke kun det interne samarbejde, men positionerer også Geopartner som en stærk aktør, hvilket muliggør forfølgelsen af større projekter.

For at støtte Videnscentrets målsætninger prioriterer Geopartner medarbejderuddannelse og -udvikling inden for vand, forsyning og vores eget databehandlingsprogram, GeoDanVand, under Peters vejledning.

”Gennem interne træningsprogrammer og kurser opnår medarbejdere standardiseret viden og færdigheder, hvilket sikrer ensartet kvalitet og dataintegritet på tværs af alle vandrelaterede projekter.”, fortæller Jan Thinglev Olsen, teamchef for forsyningsteamet i Geopartner.

Denne investering i egne medarbejdere styrker Geopartners ekspertise til effektivt at betjene kunderne.

Større kapacitet og mere ensartethed

For kunderne betyder etableringen af Videnscentret for Vand øgede ressourcer og kapaciteter inden for Geopartner. Med en større kapacitet og standardiserede processer kan Geopartner påtage sig flere projekter og levere bedre resultater hurtigere. Desuden kan kunder forvente ensartet kvalitet og data, da alle projekter overholder de samme standarder sikret af Videnscentret for Vand.

”Det nye videnscenter gør, blandt andet, at vi kan støtte op om hinanden på en mere robust måde end hidtil.”, fortæller Jan Thinglev Olsen.

Geopartners nye Videnscenter for Vand repræsenterer et betydeligt skridt i vores forpligtelse til levering af kvalitetsprojekter inden for vandsektoren. Ved at styrke vores interne kapacitet og fremme standardiserede processer sikrer vi ikke kun vores evne til at håndtere forskelligartede projekter, men også en ensartet kvalitet og levering for vores kunder. Gennem samarbejde og investering i medarbejderens faglige udvikling forbliver Geopartner dedikeret til at overgå forventningerne og drive innovation inden for vandforsyningsløsninger.