Opmåling af sø med dronebåret ekkolod

Opmålingsplot af sø

Geopartner har igennem en årrække leveret opmåling af bassiner, søer, vandløb og fjorde mv. til brug for bl.a. volumenberegninger, hydrauliske modeller, oprensningsplaner m.m. Nogle bassiner er svært fremkommelige, og derfor har vi i Geopartner Inspections udviklet en ny metode, som er særligt egnet i disse tilfælde.

Den nye opmålingsmetode består populært sagt af et ekkolod, som er hængt op i et 2 meter langt kabel under en RTK-baseret drone. Med dette opmålingssystem kan vi indsamle dybdedata effektivt og med en nøjagtighed på få centimeter. Data behandles hurtigt efter hjemkomst, omregnes til dybder eller koter i høj kvalitet og leveres til kunden i det ønskede dataformat.

Det dronebårne ekkolod var for nyligt i aktion ved en større sø på Fyn. Opgaven var bestilt af Vejdirektoratet, forud for projekteringen af et større forestående anlægsarbejde.

Den svært tilgængelige sø var en perfekt opgave for netop det dronebårne ekkolod, og de ca. 1,3 ha blev hurtigt og effektivt kortlagt.

Fakta om metoden

Mangler du dokumentation, en volumenberegning eller vil du bare gerne vil vide, hvor dyb din sø eller bassin er, så har vi her en effektiv løsning, uanset forholdene.

Dronen på vej til startposition for opmåling
Anvendelse af dronebåret ekkolod til opmåling af sø

Vil du vide mere om anvendelsen af dronebåret ekkolod? Ring til mig…

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk