Måling af bevægelser på flydende vindmøllefundament

Højt specialiserede opmålingsopgaver er en af Geopartner Inspections kernekompetencer. Et eksempel på sådan en opgave var en længerevarende monitoreringsopgave for Siemens Gamesa på et flydende vindmøllefundament (TetraSpar), der produceres af Stiesdal. Fundamentet blev samlet i Grenaa Havn og skulle efterfølgende bugseres til et sted 10 km fra kysten ved Karmøy i Norge, hvor det skulle testes


Montering af specialfremstillede prismeholdere på de ben, som holder på vindmølletårnet

Projektet gik ud på at følge, hvordan det flydende fundament bevægede sig over tid under montering af vindmøllens tårn, nacelle (vindmøllens ”styrehus”, dvs. den enhed vingerne er koblet på) samt rotor.

Projektet stillede store krav til det udstyr, som skulle anvendes, da der var meget høje krav til både nøjagtighed og præcision. Det var derfor nødvendigt at specialfremstille prismeholdere til opgaven. Prismerne blev placeret på de dele af møllefundamentet, som Siemens ønskede bevægelsesdata for. Prismerne som der skulle måles til, blev monteret under stor hensyntagen til arbejdssikkerhed.

Ved opgaven blev tillige anvendt udstyr, der autonomt kunne foretage opmåling til de monterede prismer ca. hvert minut, og bevægelsen af vindmølletårnet kunne derved følges i realtid fra kontoret.

De aktuelle målinger af fundamentets bevægelser blev sammenlignet af Siemens med teoretiske / modellerede bevægelser på de enkelte dele. På den måde kunne man løbende holde øje med, om bevægelserne afveg fra det forventede, så man kunne sætte ind i tide, hvis der opstod problemer.

Den viden man fik ved monitoreringen, vil Siemens i fremtiden anvende, når der skal monteres vindmøller på flydende fundamenter til fremtidens flydende havvindmøller.

Projektet er udført i et tæt samarbejde med maskinværkstedet Kynde og Toft, som har lavet prismeholdere til monitoreringspunkter på de udvalgte dele af vindmøllen og til fikspunkter, der anvendes som referencepunkter for opmålingen.

Flydende vindmølle fundament før søsætning
Montering af Nacelle
Eksempel på bevægelse af vindmølle fundament ved montering af Nacelle

Kontakt:

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk