Vindmøller er store, fylder i landskabet og påvirker naboer. Derfor er der mange forhold at tage højde for, når et vindmølleprojekt etableres.

Danmark skal i 2050 være uafhængig af fossile brændsler. Vindmøller spiller her en vigtig rolle. Derfor opstilles der i disse år fortsat mange vindmøller i Danmark. Gennem mere end 20 år har vi beskæftiget os med vindmølleprojekter, og vi kender derfor de udfordringer, som du står over for. Ingen projekter er ens, men vi forudser udfordringer og håndterer problemstillinger hurtigt og effektivt, så dit projekt kommer i mål til tiden.

Vi tager hånd om dit vindmølleprojekt

Når et vindmølleprojekt realiseres, tager vores erfarne specialister hånd om de ejendomme, som frivilligt eller ufrivilligt bliver påvirket af de nye vindmøller. Det gælder både de ejendomme, hvor møllerne opstilles. Og de ejendomme hvor der er vingeoverslag, hvor der skal nedgraves el- og telekabler, og hvor vejadgangen til møllerne skal sikres. Udover at møllerne placeres, så de generer mindst muligt, er vi samtidig med til at sikre, at de stadig producerer så meget energi som muligt.

Et vigtigt område er nemlig at sikre værdien af dit projekt. Det gør vi ofte ved at udstykke de enkelte møller som selvstændige ejendomme og ved at tinglyse deklarationer, som både sikrer møllernes fortsatte drift og nedtagning, når driften på et tidspunkt ophører.  

Grundig analyse til lokalplaner

En grundig analyse af alle de forhold, som har betydning for projektet, er væsentlig for at skabe et plangrundlag, som kan blive til virkelighed. Vi bidrager ofte med grundig analyse, når der skal udformes lokalplaner for vindmøller. Her hjælper vi både med afgrænsning af lokalplanområdet og udformningen af de enkelte bestemmelser.

Vi rådgiver dig fra start til slut og har derfor også styr på lovgivningen. Vi vurderer terrænforholdende til etablering af veje, kranpladser, midlertidige kørearealer og fundamenter, og vi afsætter vindmølleprojekter.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med vindmølleprojekter, så kontakt vores specialister inden for grøn energi.

Kontakt os for at høre nærmere

Niels Jacob Stampe
Landinspektør, partner
Telefon +45 9641 5242
Mobil +45 2175 4460
njs@geopartner.dk