Formålet med vejafvanding er at bortlede vandet og holde vejen tør for at højne trafiksikkerheden. Mere regn og større intensitet i regnbygerne end tidligere stiller derfor større krav til vejafvandingssystemet.

Hvorfor digitalisere ledningsnettet omkring vejafvandingen?

Et digitaliseret ledningsnet giver det gode overblik over ledningsnettet, og en række vigtige informationer om ledningsnettet, f.eks. hvor ligger ledningerne? Hvor gamle er de? osv. Men der er mange flere årsager, end blot de praktiske oplysninger, til at gennemføre en digital registrering af vejafvandingssystemet.

Digitalisering af vejafvandingssystemet er win-win for både forsyning og kommune, da begge parter kan høste gevinster ved digitalisering af vejafvandingssystemets data.

Hvad gør vi, når vi digitaliserer vejafvandingens ledningsnet?

Digitaliseringen tager udgangspunkt i jeres situation. Mange kommuner har historiske data liggende i papirarkiver, i digitale filer, eller data er beliggende hos forsyningsselskabet. Geopartner indsamler og sammenlægger data fra alle tilgængelige kilder.

Kort sagt sammenlægger og digitaliserer vi eksisterende data, fremstiller nye data ved opmåling, registrerer og får den samlede strøm af korrekte data til at flyde – til gavn for både forsyning og kommune.

Vær klar til den nye LER-lov

Den nye skærpede LER-lov, der pr. 1. juli 2023 kræver, at ledningsejere udleverer ensartede sammenstillede ledningsoplysninger inden for 2 timer på hverdage, stiller indirekte krav til ledningsejere om digitalisering af data og anvendelse af automatiske systemer til udveksling af ledningsoplysninger.

Med Geopartners hjælp til digitalisering af vejafvandingssystemet har I fundamentet til at opfylde loven. Vi har også en GIS løsning, der hjælper jer med at udsende automatiske LER-besvarelser, så I er helt klar til 2023.

Vil du vide mere?

Søren Holst
Udviklingsdirektør, partner
Mobil +45 2321 5793
sh@geopartner.dk
Lars Klindt
GIS-konsulent
Mobil +45 2858 1660
lkm@geopartner.dk