Er arbejdsbyrderne i jeres afdeling for store? Vi indgår i vejadministrationen og aflaster jer i det daglige arbejde.

Vi afhjælper spidsbelastninger i vejadministrationer

Oplever I spidsbelastninger og tunge arbejdsbyrder i den kommunale sagsbehandling? Vores vejteam står til rådighed til at hjælpe jer videre. Vi indgår i vejadministrationen, hvor I har behov for det, og løfter opgaver i den daglige sagsbehandling, og vi kan varetage specialopgaver og rådgive omkring særlige forhold. Vores medarbejdere kan løse jeres opgaver enten fra vores egne kontorer tæt på jer eller direkte i jeres vejkontor.

Vi er også jeres sparringspartner og livline, når I har behov for rådgivning i svære og snørklede sager. Det gælder bl.a. nedlæggelse af private fællesveje, afholdelse af vejsyn og juridiske spørgsmål om tolkning af vejloven.

Kontakt din lokale landinspektør og hør, hvordan vi kan hjælpe jer