Vandløbsopmåling

En aktuel og retvisende vandløbsopmåling er forudsætningen for, at I har et kvalificeret grundlag, når I skal udarbejde regulativer for offentlige vandløb. Vi rådgiver jer om vandløbsopmåling, opmåler vandløb og leverer de rette data til jer.

Rådgivning og opmåling af vandløb 

Opgaven med at udarbejde regulativer ligger hos kommuner, og udarbejdelse eller justering af regulativerne for vandløb kræver informationer om bl.a. vandløbenes tracé, profil, sidetilløb, vandføringsevne og obstruktioner såsom broer, stemmeværker og rørløb. Derfor er det nødvendigt med en vandløbsopmåling, der giver jer viden om vandløbenes faktuelle løb gennem landskabet. 

Vi rådgiver om og opmåler jeres vandløb samt leverer data, der passer ind i de tekniske systemer, som I anvender - hvad enten det er VASP, PROKA eller andre softwareplatforme. I tæt dialog med jer afdækker vi de reelle krav til opmålingerne og tilpasser metode og opmålingstæthed hertil.

Læs mere om, hvordan vi også hjælper myndigheder med at gennemgøre miljø- og klimaprojekter.

Vil du høre mere?

Martin Bak Rasmussen
Landinspektør, markedschef
Mobil +45 6162 8304
mar@geopartner.dk