Geopartner arbejder med arealanvendelse i mange opgaveløsninger f.eks. i forbindelse med lokalplanlægning, udstykninger & bebyggelsesplaner. På grund af klimaændringer og deraf følgende øgede nedbørsmængder, stiger kravene til vandhåndtering i sådanne projekter. Vandet skal styres, bortledes og opsamles.

I Geopartner anvender vi Scalgo Live til at udføre afstrømningsberegninger for overfladevand og dokumenterer herved hvor og hvordan, vandet opsamles. Samtidig kommes med forslag til, hvordan det kan håndteres.

Ved realisering af projekter kan vi levere projektgrundlag fra Scalgo, herunder 3D maskinstyringsdata, til etablering af klimasøer til opsamling af vandmængderne.

Kvalitetssikring af datagrundlag for Scalgo beregninger

Som landinspektører er opmåling og koordinater en naturlig del af vores DNA, og vi kan derfor også kvalitetssikre de højdedata, der ligger til grund for Scalgo beregninger. Datagrundlaget heri stammer fra den Danske Højdemodel fra SDFE, og den er ikke fejlfri. Vandet finder altid den naturlige vej, så fejl og mangler i den tilgrundliggende højdemodel kan give misledende resultater.

Vi tilbyder derfor også en kvalitetssikring af datagrundlaget i Scalgo og dermed et korrekt grundlag for kommende dispositioner .

Kontakt os, hvis du vil vide mere om vandhåndtering med Scalgo:

Louise Mejnert
Ingeniør, teamleder byggemodning
Mobil +45 4256 6665
loc@geopartner.dk
Malene Billeskov
Landinspektør, teamleder byudvikling, partner
Mobil +45 6124 4245
mdk@geopartner.dk