Udskillelse af offentlige veje

Nye offentlige veje og stier skal udskilles i matriklen. Vi er jeres erfarne landinspektør i udskillelse af veje.

Effektiv håndtering af vejudskillelser

Når I anlægger nye offentlige veje og stier, skal de udskilles i matriklen. Det tager vi hånd om, ligesom vi hjælper jer med udskillelsen af ældre offentlige veje, som endnu ikke er blevet udskilt i matriklen.

Vores erfarne landinspektører håndterer vejudskillelser effektivt og varetager alt fra kontakten til grundejerne til afmærkningen og opmålingen af vejskellet samt gennemførelsen af den matrikulære berigtigelse. Vi tager os af det hele lige fra aftale til den endelige registrering af udskillelsen.