Har du indgået en aftale med din nabo om at råde over eller bruge et areal? Så er det vigtigt at få aftalen tinglyst som servitut, så den også gælder ved fremtidige ejerskifter. Vores team af tinglysningsspecialister giver dig kompetent rådgivning, som alle kan forstå.

Hvornår har jeg behov for tinglysning?

Har du aftalt med din nabo, at I har fælles indkørsel eller fælles mur i skel? Mange indgår mundtlige aftaler med sin gode nabo. Aftaler, som ingen andre kender til, kan dog være svære at bevise og håndhæve – særligt i forbindelse med fremtidige ejerskifter på de pågældende ejendomme.

Når to grundejere indgår en bindende aftale om at råde over eller bruge et areal, skal aftalen tinglyses, som servitut for at bevare aftalen også ved fremtidige ejerskifter. Det sikrer rene linjer både for nuværende og fremtidige ejere.

Vi hjælper dig med skødeskrivning og foretager også relaksation af panterettigheder, når ejendomsretten til en del af en ejendom overgår fra en ejer til en anden i forbindelse med den matrikulære sag. Vi tinglyser også servitutrettigheder, hvis du har behov for at sikre retten til ledninger, veje, begrænsninger i byggeri eller noget helt fjerde.

Tinglysning sker i dag digitalt på tinglysningsportalen. Her er mange krav til opbygning og materialer, og det kan derfor være vanskeligt at overskue det hele. Vi har styr på tinglysningen og er din professionelle rådgiver gennem hele processen.

Sikring af rettigheder på lejet grund

Ejer du et sommerhus, en vindmølle, pølsevogn, kolonihave eller en anden bygning, der ligger på lejet grund? Så er det nødvendigt at tinglyse og sikre retten til ejendommen. Det gælder især, hvis du skal opføre yderligere bygninger på den lejede grund, eller hvis bygningen skal belånes, da kreditforeningen og banken da stiller krav om et bygningsblad. Vi foretager opmåling, udarbejder beskrivelse og tinglyser, så din ejendom får et bygningsblad i Tingbogen.

Hvad er tinglysning?

En tinglysning er en offentlig registrering af de rettigheder, der knytter sig til en ejendom. Det gælder både rettigheder over fast ejendom i form af skøder og pantebreve samt begrænsede rettigheder over en ejendom i form af servitutter, der begrænser ejerens ret til at råde over en ejendom.

Vi kan hjælpe dig med tinglysning

Bettina Pagh
Advokatsekretær
Mobil +45 4412 6642
bpa@geopartner.dk