Har du et byggeprojekt på tegnebrættet? Uanset om du vil etablere et nyt byområde, opføre et nyt byggeri eller gennemføre en ombygning, er det vigtigt, at du tager højde for tinglyste servitutter.

Tinglyste servitutter kan bl.a. omhandle ledninger, byggelinjer, højdebegrænsning, forbud mod bebyggelse og oversigtsservitutter. Uden hensynstagen til ejendommens servitutter kan du risikere, at projektet opføres ulovligt. Det kan skabe uhensigtsmæssige og dyre forsinkelser gennem processen.

Gennem årene har vi løst mange specielle og komplicerede tinglysningsopgaver, og vi hjælper med at afklare tinglyste servitutter og redegøre for deres betydning for dig. Uanset hvilken projekttype du står over for.

Tinglysning af ejerlejlighed

Ejerlejlighedsloven er kompliceret, og derfor kan det være vanskeligt at gennemskue, om en ejendom kan opdeles i ejerlejligheder eller ej. Rådgiver du en kunde i opdeling af ejerlejlighed? Så er det vigtigt, at du allierer dig med en landinspektør. Vi hjælper med digital tinglysning af ejerlejlighed.

Ejerlejlighedsloven indeholder nemlig ingen dispensationsmulighed. Bliver projektet håndteret forkert, risikerer I, at ejendommen ikke kan opdeles i ejerlejligheder. Derfor er det afgørende at rådføre sig med en landinspektør om mulighederne for ejerlejlighedsopdeling tidligt i projekteringsfasen. På den måde opnår du vished om, hvilke muligheder og begrænsninger der ligger på ejendommen. 

En stor del af vores arbejde i de større byer omhandler ejerlejligheder, og vi har derfor stor erfaring inden for opdeling af ejerlejligheder. Vi lyser ejerlejlighedsopdelingen i tingbogen efter opmålingen. Vi rådgiver dig gerne i de ejendomsjuridiske forhindringer, der gør sig gældende på ejendommen, og hvilke servitutter du som rådgiver skal forholde dig til.

Har du brug for hjælp til din tinglysning af vedtægter? Indeholder vedtægterne brugsret til eksempelvis haveareal, depotrum eller p-plads, hjælper vi med opmåling, og vi kan også udarbejde rids og digitale GML-filer til tinglysningen.

Tinglysning ved udstykning

Når du skal udstykke, hjælper vi dig gerne med tinglysning af skøde og gennemgang af eksisterende servitutter og tinglysning af nye. Det sikrer rene linjer for både myndighed og køber af den nye parcelhusgrund, så der ingen tvivl er om, hvilke rettigheder de hver især har.

Kan vi hjælpe dig?

Casper Sørensen
Landinspektør, partner
Mobil +45 2321 5786
cs@geopartner.dk