Behov for kompetente specialister til planlægning og realisering af solvarmeanlæg? Gennem tæt dialog med både myndigheder, naboer og andre rådgivere hjælper vi dig videre i dit solenergiprojekt. Det giver tryghed og sikrer dig en smidig proces.

Afsætning til solvarmeanlæg

Når du skal have etableret solvarmeanlæg, sørger vi for afsætning af referencepunkter til stålprofilerne, som anlægget placeres på, samt afsætning og as built opmåling af anlæggenes fjernvarmeledninger. Dermed sikrer vi, at installationen af solfangere foretages under hensyn til den forudgående fjervarmeforsyning, og at fysiske udfordringer som f.eks. store terrænforskelle kan medtages i planlægningen af solenergi på et mere oplyst plan. 

Erfaringer fra mere end 60 solvarmeprojekter

Vi har gennem deltagelse i mere end 60 forskellige solvarmeprojekter rundt om i landet opbygget et grundigt kendskab til solenergiprojekter og kan derfor indgå som en vigtig rådgiver, når nye projekter skal realiseres. 

Landmåling på verdens største solvarmeanlæg 

I maj 2016 startede Silkeborg Forsyning opførslen af et 156.694 m2 stort solvarmeanlæg i den nordlige del af Silkeborg. Geopartner har leveret alle landmålingsydelser på projektet. Læs mere om projekter med solenergi

Kan jeg hjælpe dig videre?

Søren Holst
Udviklingsdirektør, partner
Mobil +45 2321 5793
sh@geopartner.dk