Solidt kortgrundlag

Tag afsæt i et solidt kortgrundlag og undgå ubehagelige overraskelser i dine planlægnings- og udviklingsprojekter.

Solidt kortgrundlag sparer tid

Byggelinjer, forsyningsledninger, eksisterende plangrundlag og begrænsede rettigheder over fast ejendom. Det er nogle af de faktorer, som i større eller mindre grad kan begrænse dine muligheder for at bebygge et område. Jo tidligere i processen du bliver bevidst om ejendommens begrænsninger, jo bedre rustet er du til at imødegå og håndtere udfordringerne i det øvrige arbejde med projektet.

Før eller siden vil udfordringer nemlig vise sig, og en omprojektering eller forsinkelse af anlægsarbejdet er ærgerlige konsekvenser af ikke at have styr på bindinger rettidigt.

Vi undersøger bl.a. arealmæssige bindinger, kommune- og lokalplaner, servitutter i henhold til Tingbogen, ledningsoplysninger og sikrer, at dit grundlag er solidt og retvisende.

Vi undersøger også kvaliteten af ejendommens skel og fastlægger nye. Skellinjer er væsentlige at få fastlagt, da det offentligt tilgængelige matrikelkort kun er vejledende, og det enkelte skelpunkt kan i nogen tilfælde ligge op til fem meter fra det angivne sted i matrikelkortet.

En sådan opdagelse kan få store konsekvenser for den tæthed i byggeriet, som du forventer, og rettidig omhu kan spare dig for både tidsspilde, over-optimistiske budgetter og store ærgelser.