Skelafsætning og opmåling af skel

Med kvalificeret skelafsætning og opmåling af skel viser vi præcis, hvor skellet er placeret. Det er vigtigt, så du undgår at bygge i skel og undgår problemer mellem køber og sælger i forbindelse med en bolighandel.

Undgå at bygge over skel

Projekterer du ny bebyggelse eller ombygninger? Så er det vigtigt, at du kender ejendommens muligheder og begrænsninger. Det indebærer også at vide, hvor skellet går – og helst inden du går i gang med projekteringen, så du bygger lovligt i skel.

Vi trækker på mange års erfaring i vores arbejde og kender reglerne for bygning i skel. Med kvalificeret skelafsætning og opmåling af skel viser vi, hvor skellet er placeret. Det sikrer, at du i projekteringen overholder afstanden til skellet. Vi udarbejder en situationsplan med præcise mål til skel, der giver dig overblik over de faktiske forhold i projektet og sikrer dig et korrekt grundlag til dit videre arbejde.

 

Skelafsætning når du skal købe eller sælge bolig

Ved bolighandler er det også vigtigt, at der er styr på skellene. Som ejendomsmægler undgår du problemer mellem køber og sælger på grund af uklarheder om skellets placering. Vi hjælper dig med at finde forsvundne skelpæle og afsætter nye, hvis de ikke findes.

 

Tvist om skel og skelforretning

Rådgiver du i en tvist om, hvor skellet går? Hvert år opstår der mange tvister mellem naboer om skelgrænser, og skelfastlæggelse kan være en kompliceret proces, når det ikke er muligt for parterne at nå til enighed om skellets placering.

Ved kvalificeret opmåling af skel fastlægger vi det registrerede skel og hjælper sagen til afslutning på ordentlig vis. Kan tvisten ikke løses, afholder vi skelforretning, hvor vi tager højde for alle forhold, der har betydning for skellets placering, og undersøger bl.a. gamle matrikelkort, luftfotos og billeder, hvor eventuelle hævdsproblematikker bliver løst.

Herefter afholder vi en åstedsforretning på stedet, hvor parterne med deres bisiddere og vidner får mulighed for at udtale sig. Kan vi ikke opnå et forlig om skellets beliggenhed, afsiger vi en kendelse, hvor skellet bliver fastlagt. Dette bliver registreret som det endelige gældende skel, som alene kan omgøres ved en retslig afgørelse.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig som grundejer.

Har du brug for hjælp til skelafsætning eller opmåling af skel? Find din lokale landinspektør her