Med kvalificeret skelafsætning og opmåling af skel viser vi præcis, hvor skellet er placeret. Det er vigtigt at vide, når du skal bygge eller foretage ændringer på din grund, og med viden om dit skel, kan du undgå både nabostridigheder og problemer i forbindelse med bolighandel.

Afsætning og fastlæggelse af skel

Har du planer om at opsætte et nyt hegn i skellet eller udskifte hækken i skellet, eller er du og din nabo uenige om, hvor skellet går? Måske skal du påbegynde et nyt byggeri på din ejendom? Som grundejer kan du i mange situationer have brug for fastlæggelse af skel, og kende din ejendoms muligheder og begrænsninger.

Fastlæggelse af skel kan være kompliceret, da der skal tages højde for mange ting, inden den korrekte placering af skel kan afsættes. Med kvalificeret opmåling og afsætning af skel, viser vi, hvor skellet er placeret. Vi trækker på mange års erfaring og er specialister i opmåling af skel, skel regler og rammerne for at bygge i skel.

Vi fastlægger skellet og udarbejder eventuelt en opmålings- og situationsplan med præcise mål og skellets placering i forhold til eksisterende bygninger, hegn m.v. Det sikre dig et korrekt grundlag for dit videre arbejde.

Skelafsætning når du skal købe eller sælge bolig

Ved bolighandler er det vigtigt, at der er styr på skellene. Hvis du som ejendomsmægler vil undgå problemer mellem køber og sælger på grund af uklarheder om skellets placering. Vi hjælper dig med at finde forsvundne skelpæle og afsætter nye, hvis de ikke findes.

Tvist om skel

Hvert år opstår der mange tvister mellem naboer om skelgrænser. Når det ikke er muligt for parterne at nå til enighed om skellets placering, kan vi hjælpe.

Vi fastlægger det registrerede skel og hjælper sagen til afslutning på ordentlig vis. Kan tvisten ikke løses, afholder vi skelforretning, hvor vi tager højde for alle forhold, der har betydning for skellets placering, og arbejder på at løse eventuelle hævdsproblematikker.

Kan vi ikke opnå et forlig om skellets beliggenhed, kan vi som landinspektører afsige en kendelse, hvor skellet bliver fastlagt.

Vi hjælper også grundejere med ejendomsundersøgelse der giver et overblik over, hvilke forhold der har betydning i råderetten over din ejendom. 

Kontakt os for at få hjælp til fastlæggelse af skel:

Vest:

Ole Nørgård
Landinspektør, partner, teamleder ejendomme og jura
Mobil +45 2233 2002
onk@geopartner.dk

Øst:

Therese Møgelberg
Kontorleder, landinspektør
Telefon +45 4520 1647
Mobil +45 9244 8653
tmb@geopartner.dk

Fyn: