Har du behov for at vide hvilke muligheder og begrænsninger, der ligger på en ejendom? Vi undersøger ejendommens servitutter og giver dig overblik over bindinger.

Servitutredegørelse skaber overblik

En servitutredegørelse giver dig overblik over de bindinger, som hver enkelt servitut på ejendommen indeholder. Det er derfor et vigtigt værktøj, når du skal tage stilling til, hvad en ejendom kan benyttes til, og om dit projekt kan realiseres.

Er du ikke opmærksom på tinglyste servitutter, kan konsekvensen nemlig være, at du må nedrive det byggeri, du netop har opført. Vi hjælper dig med at få alle forhold frem i lyset og sparer dig for både tid og unødige omkostninger. Tag derfor fat i os så tidligt som muligt. Så sikrer vi dig en enkel og effektiv proces fra idé til færdigt projekt.

Anbefalinger til mulige løsninger

Når vi udarbejder din servitutredegørelse, foretager vi en konkret og nøje vurdering af hver enkelt servitut, så du har overblik over, om dit projekt kan realiseres, om en servitut skal aflyses, eller om projektet helt bør droppes, hvis omkostningerne ved håndtering af servitutterne bliver for store. På baggrund af servitutredegørelsen rådgiver vi dig og kommer med anbefalinger til mulige løsninger, og vi forhandler med påtaleberettigede om en eventuel ændring eller aflysning af de servitutter, der er uforenelige med projektets realisering.

Læs mere om tinglysning af rettigheder.

Er du med i et vandværk? Så læs vores produktark om vores servitutundersøgelse for vandværker.

Vil du undgå forsinkelser og unødige omkostninger? Vi giver dig overblik over ejendommens servitutter og får alle forhold frem i lyset