Står du for at købe eller sælge en bolig, eller er du med i et byggeprojekt og ved ikke, hvilke begrænsninger der ligger på ejendommen? Uanset hvilken opgave du står overfor, udarbejder vi servitutredegørelser og sikrer, at du kan forholde dig til de muligheder og begrænsninger, der ligger på ejendommen.

Servitutredegørelse ved bolighandler

Står du som ejendomsmægler for køb eller salg af en bolig? Er du i tvivl om, hvilke servitutter der gør sig gældende på ejendommen, hvad de betyder, og hvordan du forholder dig til dem?

Omfanget og betydningen af servitutter kan være svært at overskue, men både private og offentlige servitutter er forhold, som giver muligheder og begrænsninger i ejerens råderet over ejendommen. I bolighandler er det derfor væsentligt både for sælger at fremlægge disse. Og for køber at forstå og kende til alle ejendommens servitutter. 

Vi gør tinglyste servitutter håndgribelige. Vi udarbejder en servitutredegørelse, der giver dig og din kunde et klart overblik over servitutternes betydning og indhold. Det sikrer en tryg bolighandel både for køber og sælger.

Servitutundersøgelser ved byggeri

Er du med i et byggeprojekt, og ved du, hvilke begrænsninger der ligger på ejendommen? Byggeprojekter stiller krav til, at du tager højde for tinglyste servitutter, da de ofte indeholder bestemmelser, der har indflydelse på, hvor og hvad der må bygges. Overholder du ikke servitutternes begrænsninger, kan konsekvensen nemlig være, at du må nedrive det nye byggeri.

En servitutundersøgelse er derfor en afgørende del af projektfasen i et byggeri, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser, når byggeriet er i gang eller måske endda færdigt.

Vi bistår arkitekter med et præcist og sikkert projektgrundlag til nybyggeri, ombygninger og udvidelser i form af servitutundersøgelser og servitutredegørelser. Vi rådgiver dig i de juridiske forhindringer, der gør sig gældende på ejendommen. Vi analyserer, hvilke servitutter der er aktuelle for dit projekt, og hvordan du forholder dig til dem.

Ofte er ældre servitutter også uklare og svære at forstå, og vi undersøger disse og aflyser dem for dig, hvis de er forældede eller i strid med gældende lovgivning.

Vær opmærksom på ledningsregistreringen

I den indledende fase af byggeprojekter bør du ligeledes være bevidst om ledningsregistreringen på en ejendom. Det kan nemlig blive en bekostelig affære, hvis der i deklarationen ikke er taget stilling til, hos hvem omkostningerne ved eventuelle ledningsomlægninger er placeret. Vi rådgiver dig i ledningsrettigheder og fører dig trygt gennem processen.

Kontakt din lokale landinspektør for at høre nærmere