Der gennemføres i disse år mange anlægsprojekter, hvor arealer og rettigheder sikres gennem ekspropriation. Har du brug for rådgivning i forbindelse med ekspropriation af din grund? Uanset hvilken situation du står i, hjælper vi dig godt videre.

Tryg rådgivning gennem hele ekspropriationen

Ekspropriationer finder bl.a. sted, når myndigheder anlægger nye motorveje og baner, nedlægger baneoverkørsler, etablerer forsyningsledninger eller kommunale veje og stier samt i forbindelse med byudvikling. Oftest vil der være tale om mindre projekter, som ikke har dramatiske konsekvenser for dig som lodsejer.

I nogle tilfælde vil lodsejere dog i højere grad blive berørt af ekspropriationer, hvor velfungerende driftsenheder måske bliver vanskelige fortsat at drive rationelt, og hvor slægtsgården skal afstås.

Uanset hvilken situation du står i, har vi en række specialister med erfaring og viden fra alle typer af ekspropriationer, der står klar til at hjælpe dig. Vi giver dig svar på, hvad det betyder, at der eksproprieres, om der er mulighed for at påvirke projektet, om du får den rigtige erstatning, om ekspropriationen er lovlig, og hvor du eventuelt kan klage. Vi fører dig trygt gennem projektet og rådgiver dig i, hvordan du skal forholde dig i sagen.

Vi hjælper også dig, når du skal gennemføre jordfordelinger, hvor vores rådgivere sikrer dig de mange fordele, som bl.a. mindre kørsel og tidsforbrug, bedre natur- og miljøforhold, bedre driftsbalance og en mere effektiv produktion.

Kan vi hjælpe dig?