Landvindingslag, pumpelag eller digelag – ja, navnene er mange, men formålet er det samme – vandet skal væk!

I Danmark har man gennem tiderne indvundet lavtliggende arealer og inddraget dem som landbrugsjord. Dette har kun været muligt gennem en kontinuerlig bortpumpning af vand. For at sikre driften af disse tekniske anlæg har man oprettet pumpelag (også kaldet landvindings- og digelag).

For at sikre driften af lagene er der fastlagt en partsfordeling, der beskriver de enkelte ejendommes forholdsmæssige bidrag til lagets omkostninger.

Forudsætningen for en korrekt opkrævning af bidrag fra den enkelte lodsejer er en løbende ajourføring af opkrævningsgrundlaget, f.eks. ved matrikulære ændringer.

Hvordan organiseres landvindingslag, pumpelag og digelag bedst?

Med vores viden om lovgivning og tekniske muligheder inden for landvindingslag, pumpelag og digelag rådgiver vi også om den optimale organisering af laget, samt oprettelsen af et digitalt administrationslag.

Vi har udviklet en digital løsning, hvor det digitale administrationsgrundlag løbende sammenholdes med aktuelle ejendomsdata. Tilsammen danner det grundlag for den årlige partsberegning, og dermed sikres en korrekt opkrævning.

Vi fungerer både som kommunens og lagets rådgiver.

Det kan vi hjælpe med

Klimaforandringer gør digelag og kystsikringslag højaktuelle

På grund af klimaforandringerne og skiftende ønsker til arealanvendelsen oplever vi stigende interesse for rådgivning om tekniske løsninger på dette område, da principperne i omkostningsfordelingen også kan anvendes i forbindelse med oprettelse af f.eks. digelag og kystsikringslag.

Vi kan også hjælpe i situationer, hvor man ønsker at nedlægge et pumpelag for at etablere vådområder med det formål at reducere CO2 udledningen.

Vil du vide mere?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til landvindingslag, pumpelag eller digelag – vi har erfaringen og viden til at rådgive til den bedste løsning for jer.

Du kan læse mere om vores ydelser til landvindingslag, pumpelag og digelag i vores folder og to produktark her:

Læs i øvrigt artikel i Zetland om problematikken med havstigninger i Danmark her

Kontakt

Søren Holst
Udviklingsdirektør, partner
Mobil +45 2321 5793
sh@geopartner.dk