Et præcist og sikkert projektgrundlag er fundamentet for et vellykket projekt – uanset om det drejer sig om nybyggeri, ombygninger eller tilbygninger.

Undgå fordyrende problemstillinger med sikkert projektgrundlag

Med erfaring og viden inden for byggelovgivningen er vi din rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af projektgrundlag. Inddrag os så tidligt som muligt i processen. Så undgår du at støde ind i fordyrende problemstillinger, som kunne være undgået.

Vi sikrer, at projekteringen sker på et sikkert projektgrundlag ved, at byggeriet placeres lovligt, at krav til højder, afstande og bebyggelsesprocent respekteres, at huslejearealerne beregnes korrekt, samt at lokalplaners, byplanvedtægters og privatretlige servitutters bestemmelser for bygningshøjde og byggefelt overholdes.

Vi udarbejder projektgrundlaget med udgangspunkt i en situationsplan med koter, byggelinjer, eksisterende bygninger og alle objekter af betydning i projektområdet. Vi indsamler også 3D-scannings og dronedata til visualiseringer af projektet og bl.a. detailopmåling af facader samt undersøger og redegør for servitutter og lokalplan.

Vores rådgiverkontor på Frederiksberg har særligt fokus på rådgivning inden for projekt- og ejendomsudvikling