En streg på et kort med et ledningstracé, et hegnings- eller stiprojekt, der skal blive til virkelighed, kan være en lang proces. Geopartners forhandlerteam har stor erfaring med at rådgive og udføre sådanne lodsejerforhandlinger. Vi kan hjælpe med processen fra planlægning til afslutning eller blot nogle af opgaverne.

Vi har erfaringen og kender hele processen i lodsejerforhandling

Et typisk projekt starter med en streg på et kort, hvor det ønskede tracé skal ligge. Herefter bliver tracéet lagt ind i vores kortværktøj, hvor det gennemgås for lovmæssige- og planmæssige bindinger. På bygherres vegne sender vi ansøgninger til rette myndigheder, så alt kommer til at ske inden for lovens rammer.

Udbytte af vores lodsejerforhandling

  • Professionel forhandling
  • Mange års erfaring med hele processen fra planlægning til forhandling med lodsejere til afslutning
  • Tryghed i processen

En kontakt til de enkelte lodsejere i projektområdet etableres og lodsejerforhandlingerne går i gang. Vi lægger vægt på ordentlighed, når vi forhandler – og det er vigtigt for os, at alle føler sig hørt og trygge i processen.

Ofte er det gældende landsaftaler for brancheforeninger og landbruget, som danner grundlag for erstatningerne, herudover har Geopartner stor erfaring i mere specielle erstatningsudmålinger.

Det kan vi hjælpe dig med

  • Ejendomsmæssige forundersøgelser
  • Lodsejerforhandlinger
  • Udarbejde materialer – dokumenter og kort
  • Myndighedsansøgninger
  • Aftalegrundlag og beregninger af erstatninger
  • Tinglysning
  • Opmåling
Jordfordeling

Tinglysning i forbindelse med lodsejerforhandling

Når projektet skal tinglyses, hjælper vi også gerne med hele processen fra udfærdigelse af servituttekst til sikring i tingbogen.

Opmåling og fastlæggelse af tracéet

Vi tilbyder efter etablering en landmåling eller droneoverflyvning af tracé og arbejdsområde for at fastsætte tracéets endelige placering og erstatning.

Jordfordeling og ekspropriation

Kræver projektet en jordfordeling eller ekspropriation, så tager vi os også gerne af denne opgave. Med vores mangeårige erfaring og store kendskab til ekspropriation og erstatningsret går processen effektivt, men korrekt for sig.

Kontakt mig

Inger Hargaard Christiansen
Landinspektør
Mobil +45 2183 3394
iha@geopartner.dk
Mette Johnsen
Projektleder, skov- og landskabsingeniør
Mobil +45 2148 3944
mjo@geopartner.dk