Når du skal etablere et nyt byområde eller blot en enkelt bygning, skal du gennem en proces lige fra afklaring af ejerforhold, arealmæssige bindinger, skitsering og detailprojektering, inden projektet kan realiseres.

Få dit projekt i mål til tiden

Det kræver stort overblik at få projekter helt i mål inden for en given tidshorisont. Med høj faglighed og god projektledelse stræber vi efter at hjælpe dig og dit projekt succesfuldt i mål. Vi sikrer løbende en konstruktiv dialog mellem alle projektets parter.

Vi rådgiver private og offentlige bygherrer – både hvor eksisterende planer spiller en væsentlig rolle, og hvor udarbejdelse af en ny plan er forudsætningen for gennemførelse af et projekt. Vi udfærdiger lokalplaner og rådgiver bygherrer i forbindelse med byomdannelses- og ejendomsudviklingsprojekter – uanset om du vil bygge på bar mark eller har en eksisterende bygningsmasse til omdannelse. 

Vi råder over medarbejdere med speciale i bl.a. ejendomsudvikling, strategisk byplanlægningvedvarende energi og lokalplanlægning, og vores team består af fagfolk med forskellige baggrunde som f.eks. landinspektører og landskabsarkitekter. 

Vores dygtige rådgivere er velorienterede i det offentlige plansystem med tilhørende lovgivning og er fortrolige med sagsgangen og vilkårene i det administrative og politiske system. Der ligger samtidig en stor fordel i, at vi er tilstede i hele landet, og at vi oftest kender de relevante medarbejdere på de enkelte forvaltningsområder.

Ejendomsudvikling

Skal dit projekt i mål til tiden? Vores Plan og energi team står klar til at hjælpe dig videre, og vi håndterer alt fra byggemodning og udstykningsforslag til servitutredegørelse, ejerlejlighedsopdeling og afsætning af byggeri.

Læs mere her.

Lokalplanlægning

Skal vi hjælpe dig med at udarbejde lokalplan? Vi forener bygherrens interesser med myndighedernes ønsker og kravspecifikationer, alt imens vi navigerer gennem den komplicerede proces af jura, teknik og forskellige interessenter. Vi håndterer alt fra store tekniske anlæg til udstykning over ejendomme i tæt by til nye parceller.

Læs mere om vores tilgang til lokalplanlægning.

Bæredygtighedscertificering af byområder

Vil I skabe et mere attraktivt og fremtidssikret byområde? Geopartner er medlem af Green Building Council Denmark og kan bæredygtighedscertificere byområder efter DGNB-standarden. Med DGNB som planlægningsværktøj garanterer vi, at byområder bliver så bæredygtige som muligt, alt efter jeres niveau og ambitioner.

Læs mere om bæredygtighedscertificering af byområder.

Kan vi hjælpe dig?

Carsten Angermair Elfrom
Landinspektør, teamleder Plan og Energi
Mobil +45 3080 8247
cae@geopartner.dk
Andy Klarholt
Landinspektør, partner
Mobil +45 5054 5352
akl@geopartner.dk