Det danske jernbanesystem står lige nu over for et omfattende fornyelses- og renoveringsarbejde, som bl.a. indebærer skinneopretning. Vi er med til at føre de ambitiøse baneprojekter ud i livet og bidrager med bl.a. teknisk opmåling og afsætning af jernbaner.

Jernbaner skal være pålidelige og velfungerende. Vores specialiserede medarbejdere inden for teknisk jernbaneopmåling står klar til at hjælpe dig videre i dit baneprojekt med opmåling og afsætning. Vi udarbejder også 3D maskinstyringsdata til brug for stoppemaskinen i forbindelse med opretning af skinner mv.

Geopartner på sjællandske jernbaneprojekter

I 2016 udførte vi situationsopmåling af stationsforhold på en række stationer til brug for nyprojektering, og mellem Glostrup og Høje Taastrup etablerer vi cirka 200 fikspunkter til brug i forbindelse med opretning af skinner.

På Ringsted Station er der også gang i et stort jernbaneprojekt, hvor Geopartner er med. Hver weekend fra januar og frem til påske i 2017 arbejdede en flok af vores dygtige medarbejdere på jernbaneudvidelserne omkring Ringsted Station. De er med til at lægge nye sporskifter på den eksisterende banestrækning, hvor vi foretager kontrolmåling og sikrer, at sporskifterne placeres de helt rigtige steder.

Vil du vide mere? Kontakt mig og hør nærmere

Søren Tøstesen
Fagdirektør, partner
Mobil +45 4064 0771
sts@geopartner.dk