Opmåling af vandløb og vådområder

En aktuel og retvisende vandløbsopmåling er forudsætningen for, at I har et kvalificeret grundlag, når I skal udarbejde regulativer for offentlige vandløb. Vi rådgiver jer om vandløbsopmåling, opmåler vandløb og leverer de rette data til jer.

Rådgivning og opmåling af vandløb 

Opgaven med at udarbejde regulativer ligger hos kommuner, og udarbejdelse eller justering af regulativerne for vandløb kræver informationer om bl.a. vandløbenes tracé, profil, sidetilløb, vandføringsevne og obstruktioner såsom broer, stemmeværker og rørløb. Derfor er det nødvendigt med en vandløbsopmåling, der giver jer viden om vandløbenes faktuelle løb gennem landskabet. 

Vi rådgiver om og opmåler jeres vandløb samt leverer data, der passer ind i de tekniske systemer, som I anvender - hvad enten det er VASP, PROKA eller andre softwareplatforme. I tæt dialog med jer afdækker vi de reelle krav til opmålingerne og tilpasser metode og opmålingstæthed hertil.

Grundlag for klimaprojekter

Udover opmåling af vandløb foretager vi også præcise opmålinger af søer og andre vådområder. På baggrund af opmålinger kan vi lave nøjagtige terrænmodeller, der er essentielle i forbindelse med klimaprojekter.

Læs mere om, hvordan vi også hjælper myndigheder med at gennemgøre miljø- og klimaprojekter.

Opmåling af vandløb og vådområder foretages af Geopartner Inspections, der eksperter inden for denne type af opmåling.

Vil du høre mere?

Martin Bak Rasmussen
Landinspektør, markedschef
Mobil +45 6162 8304
mar@geopartner.dk