En aktuel og retvisende vandløbsopmåling er forudsætningen for, at I har et kvalificeret grundlag, når I skal udarbejde regulativer for offentlige vandløb. Vi rådgiver jer om vandløbsopmåling, opmåler vandløb og leverer de rette data til jer.

Rådgivning og opmåling af vandløb

Opgaven med at udarbejde regulativer ligger hos kommuner, og udarbejdelse eller justering af regulativerne for vandløb kræver informationer om bl.a. vandløbenes tracé, profil, sidetilløb, vandføringsevne og obstruktioner såsom broer, stemmeværker og rørløb. Derfor er det nødvendigt med en opmåling af vandløb, der giver jer viden om det faktuelle løb gennem landskabet. 

Vi rådgiver om og opmåler jeres vandløb samt leverer data, der passer ind i de tekniske systemer, som I anvender – hvad enten det er VASP, PROKA eller andre softwareplatforme. I tæt dialog med jer afdækker vi de reelle krav til opmålingerne og tilpasser metode og opmålingstæthed hertil.

Opmåling af vådområder som grundlag for klimaprojekter

Vi foretager også præcise opmålinger af søer og andre vådområder. På baggrund af opmålingerne kan vi lave nøjagtige terrænmodeller, der er essentielle i forbindelse med eks. klimaprojekter.

Læs mere om, hvordan vi også hjælper myndigheder med at gennemføre miljø- og klimaprojekter.

Kontakt:

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk