Ønsker du at foretage ejerlejlighedsopdeling eller ændringer i en nuværende ejerlejlighedsopdeling? Geopartner har styr på Ejerlejlighedsloven og tager hånd om dit projekt lige fra idé til notering af ændringerne i Tingbogen.

Ejerlejlighedsopdeling

Går du med tanker om opdeling af et hus i ejerlejligheder? Ejerlejlighedsloven er en kompliceret størrelse. Det er derfor væsentligt, at du allierer dig med en kompetent og erfaren rådgiver, som afklarer, hvilke muligheder og begrænsninger for ejerlejlighedsopdeling, der er på ejendommen.

Vi har landinspektører, der har udført talrige opdelinger af ejerlejligheder gennem årene, og de rådgiver dig altid med udgangspunkt i de nyeste ændringer i Ejerlejlighedsloven. Vi tager hånd om hele ejerlejlighedsopdelingen lige fra din første idé til notering af ændringerne i Tingbogen og sørger for, at du er med i hele processen.

Hvad er en ejerlejlighedsopdeling?

Er du i tvivl om, hvad en ejerlejlighedsopdeling indebærer? En ejerlejlighedsopdeling er en form for udstykning af ejerlejligheder, hvor man opdeler en bygning i flere selvstændige ejendomme. Ejerlejlighederne kan efterfølgende sælges enkeltvis, og grunden er fælles for samtlige ejerlejligheder på grunden.

Ejerlejlighedsændringer

Ønsker du at foretage ændringer i en allerede registreret ejerlejlighedsopdeling? Når en ejendom er opdelt i ejerlejligheder, kan der opstå behov for at ændre på opdelingen. Ejerlejlighedsændringer er ofte mindre omfattende end en ny opdeling i ejerlejligheder. Der er dog stadig en række vigtige forhold, som skal afklares.

Ejerlejlighedsændringer kan berøre fællesarealer, fordelingstal og servitutter på ejendommen. Ejerne skal inddrages, låneforhold skal afklares, og der kan være behov for at afklare særlige forhold vedrørende erhvervs- og beboelseslejligheder.

Vi afklarer alle spørgsmål, foretager opmåling, håndterer kontakten til myndigheder, får noteretændringer i Tingbogen og sikrer dig en tryg proces hele vejen igennem.

Har du spørgsmål, eller skal vi hjælpe med ejerlejlighedsopdeling eller øvrige ændringer i ejerlejligheder?

Andy Klarholt
Landinspektør, partner
Mobil +45 5054 5352
akl@geopartner.dk

Jeres medarbejder har udmærket sig ved, på bedste pædagogiske vis, at forklare om juraen og praksis i forløbet med opdeling af ejerlejligheder med en tilgang, der belyser en forståelse for, at tinglysninger har et person-element og ikke blot handler om procedurer og regler. Specielt har jeres medarbejder udvist stor forståelse for, at bestyrelsen i min ejendom har været meget usikker i forløbet, og jeres medarbejder har gennem fremmøde og telefonopkald udvist en indsigt i, at tillid sommetider kommer før jura(…). En hvis portion sort magi er der jo involveret i alle sager, hvor “kunden” ikke helt forstår produktet, og det er her, tillid er uerstatteligt

Privatkunde