Opdeling og ændring i ejerlejligheder

Ønsker du at foretage ejerlejlighedsopdeling eller ændringer i en nuværende ejerlejlighedsopdeling? Geopartner har styr på Ejerlejlighedsloven og tager hånd om dit projekt lige fra idé til notering af ændringerne i Tingbogen.

Ejerlejlighedsopdeling

Går du med tanker om opdeling af et hus i ejerlejligheder? Ejerlejlighedsloven er en kompliceret størrelse, og det er derfor væsentligt, at du allierer dig med en kompetent og erfaren rådgiver, som afklarer, hvilke muligheder og begrænsninger for ejerlejlighedsopdeling der er på ejendommen.

Vi har landinspektører, der har udført talrige opdelinger i ejerlejligheder gennem årene, og de rådgiver dig altid med udgangspunkt i de nyeste ændringer i Ejerlejlighedsloven. Vi tager hånd om hele ejerlejlighedsopdelingen lige fra din første idé til notering af ændringerne i Tingbogen og sørger for, at du er med i hele processen.

Hvad er en ejerlejlighedsopdeling?

Er du i tvivl om, hvad en ejerlejlighedsopdeling indebærer? En ejerlejlighedsopdeling er en form for udstykning af ejerlejligheder, hvor man opdeler en bygning i flere selvstændige ejendomme. Ejerlejlighederne kan efterfølgende sælges enkeltvis, og grunden er fælles for samtlige ejerlejligheder på grunden.

 

Ejerlejlighedsændringer

Ønsker du at foretage ændringer i en allerede registreret ejerlejlighedsopdeling? Når en ejendom er opdelt i ejerlejligheder, kan der opstå behov for at ændre på opdelingen. Ejerlejlighedsændringer er ofte mindre omfattende end en ny opdeling i ejerlejligheder, men der er dog stadig en række vigtige forhold, som skal afklares.

Ejerlejlighedsændringer kan berøre fællesarealer, fordelingstal og servitutter på ejendommen. Ejerne skal inddrages, låneforhold skal afklares, og der kan være behov for at afklare særlige forhold vedrørende erhvervs- og beboelseslejligheder.

Vi afklarer alle spørgsmål, foretager opmåling, håndterer kontakten til myndigheder, får noteret ændringer i Tingbogen og sikrer dig en tryg proces hele vejen igennem.

Har du spørgsmål, eller skal vi hjælpe med opdeling eller ændring af din ejerlejlighed?