Omklassificering af veje og stier

Har byrådet i jeres kommune besluttet enten at opklassificere eller nedklassificere veje og stier? Vi hjælper jer effektivt gennem omklassificeringsprocessen.

Som en konsekvens af kommunesammenlægningerne omklassificerer mange kommuner i disse år kommuneveje og private fællesveje for at harmonisere serviceniveauet for borgerne i kommunen og skabe overensstemmelse mellem, hvilke veje og stier der er henholdsvis kommuneveje og private fællesveje.

Omklassificering af veje og stier er en ressourcekrævende opgave, der kræver bl.a. håndtering af procedurer, dialog med borgere og matrikulær berigtigelse. Vi hjælper jer effektivt gennem omklassificerings- og harmoniseringsprocessen og stiller bl.a. kriterier op for, hvornår veje og stier skal være offentlige eller private og opstiller konsekvenser, inden kommunalbestyrelsen træffer sin endelige beslutning.

 

Nedklassificering af offentlige veje

Skal I nedklassificere offentlige veje til private fællesveje? Vi hjælper jer effektivt igennem den omfattende proces og håndterer alle procedurer for jer. En af de vigtigste opgaver ligger også i dialogen med borgerne, og vi hjælper jer med at besvare alle spørgsmålene om, hvilke konsekvenser nedklassificeringen får for den enkelte.

Samtidig håndterer vi den matrikulære berigtigelse og rådgiver i forbindelse med etablering af vejlaug, når enten vejen bliver til en privat fællesvej, eller stien bliver til en privat fællessti.

 

Opklassificering af private fællesveje

Måske ønsker I at opklassificere private fællesveje til offentlige veje? Vi hjælper med at fastlægge de nye skel, håndtere kontakten til borgerne omkring aftalegrundlag samt sørger for den matrikulære berigtigelse.

Se hvordan vi også hjælper myndigheder inden for vej og anlæg.

Kontakt din lokale landinspektør for kompetent rådgivning