Monitorering bruges til at skabe overblik og beslutningsgrundlag for det videre arbejde samt til at overvåge og kontrollere bygningsværker og installationer. Med brug af den nyeste teknologi sikrer vi dig den viden, du har brug for.

Et godt overblik over udvikling og fremdrift i et projekt er vigtigt, når man skal planlægge det videre forløb i projektet. Overblik er også nøgleordet til at identificere, hvor eks. vedligeholdelse skal ske, og til at sikre stabilitet og sikkerhed af bygningsværker og installationer. Ved løbende monitorering med den nyeste teknologi sikrer Geopartner dig dette overblik.

Vi bruger den nyeste teknologi til at monitorere bygge- og anlægsprojekter for at skabe overblik over fremdriften. Et overblik der kan bruges til afrapportering og planlægning af det videre arbejde og optimering af byggepladsen. Det skaber også bedre grundlag for kommunikation med borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Monitorering som bidrag til miljø og klimatilpasning

Gennem løbende monitorering kan vi bidrage til miljøet og klimatilpasningen.

Vi skaber eks. et overblik over udviklingen af invasive arter som kæmpe-bjørneklo og hybenrose. Ved løbende at monitorere og dokumentere arternes udvikling, fremskaffer vi data, der giver et overblik over status og fremgang i bekæmpelsesindsatsen og områder, hvor man bør intensivere og sætte hårdere ind.

Ved hjælp af præcise opmålings- og beregningsmetoder kan monitorering anvendes til at overvåge og kontrollere diger og kystsikring samt bygningsværker som broer, tunneller, huse, veje og jernbaners stabilitet og grundlæggende sikkerhed.

Vi er specialister i at udvikle og gennemføre monitoreringsprogrammer i bedste kvalitet, der opfylder jeres specifikke behov og ønsker. Vi anvender de bedste metoder og instrumenter indenfor opmålingsbranchen, der leverer præcision og høj produktivitet til yderst konkurrencedygtige priser.

Vi kvalitetssikrer altid data og dokumenterer resultaterne i tal, grafik og visualisering, så du er sikret det bedste overblik.

Kontakt:

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk