Overvejer du at købe hus, eller er du bare nysgerrig efter at vide noget om dine naboejendomme og skelgrænser? Et matrikelkort kan bruges i mange sammenhænge til at vise beliggenhed og grænser for ejendomme og grundstykker.

Få skellets nøjagtige placering

I matrikelregistret holder Geodatastyrelsen styr på ejendomme i Danmark, og du finder her matrikelkort over hele Danmark. Matrikelkortet bør dog kun betragtes som et oversigtskort af varierende nøjagtighed, da der særligt ved gamle skel kan være store afvigelser mellem skellets placering på matrikelkortet og dets faktiske placering.

Skal du fastlægge skellet med sikkerhed, er det derfor vigtigt, at du får hjælp af en praktiserende landinspektør til at slå de nøjagtige skelgrænser fast. Fastlæggelse af skel kan nemlig være en kompliceret opgave, hvor mange faktorer skal tages med i betragtning.

Undgå ubehagelige overraskelser 

Registrerede vejadgange til de enkelte grundstykker, fredskovsbelagte arealer, klitfredede arealer og arealer omfattet af strandbeskyttelse er også vist på matrikelkortet. Men pas på – matrikelkortet viser ikke nødvendigvis hele sandheden, da der kan forekomme flere andre begrænsninger i arealanvendelsen, som skal findes i andre registre.

Det er vores landinspektører eksperter i, og de kan give dig det fulde overblik over, hvad ejendommen kan anvendes til. Så undgår du ubehagelige overraskelser.