Har du ideen til et nyt, spændende projekt? En godkendt lokalplan er nøglen til, at dit projekt kan realiseres. Vi udarbejder forslag til byggeretsgivende lokalplaner, rammelokalplaner og udviklingsplaner og er med til at sikre, at du får tilladelse til at skabe dit projekt og gennem lokalplanen opnår værdistigning af din jord.

Vi forener bygherres og myndigheders krav i lokalplaner

To planprocesser er aldrig ens. De påvirkes af jura, teknik og mange forskellige interessenter, hvilket kan gøre lokalplanlægning til en omfattende og kompliceret proces at navigere i. Når vi udvikler forslag til lokalplaner, er vores fornemmeste opgave at forene bygherrens interesser med myndighedernes ønsker og kravspecifikationer – alt imens at det samlede arbejde lever op til lovgivningen.

Tid er samtidig en vigtig faktor – både i forhold til det politiske niveau og det, som I ønsker at bygge. Vi tænker det samlede tidsperspektiv ind fra den første fase og sikrer en god og effektiv proces. 

Lokalplanlægning på det rette grundlag

Vores dygtige planlæggere laver lokalplanlægning i forbindelse med bl.a. etablering af solenergi og biogasanlæg samt byudvikling. Vi sørger for, at planlægningen bygger på det rigtige grundlag, så der bliver taget hånd om de realiteter og udfordringer, som jeres projekt står over for.

Udover at levere det rigtige grundlag lever vi også op til de stadig større krav og forventninger, som kommuner stiller. Vi sikrer, at plandokumentet er gennemarbejdet, så det bliver en hjælp i jeres videre arbejde. 

Vi hjælper bl.a. med at håndtere arealmæssige bindinger og miljøforhold, forhandling mellem interessenter og facilitering af borgerinddragelse. Gennem lokalplanprocessen laver vi ud fra jeres krav og behov udredninger, dokumentation og tilvejebringer lokalplanrelaterede produkter i alt fra miljøscreening, VVM-anmeldelse og kommuneplantillæg til kortmateriale, behandling af høringssvar og støj- og trafikberegning.

Vil du vide mere?

Carsten Angermair Elfrom
Landinspektør, teamleder Plan og Energi, partner
Mobil +45 3080 8247
cae@geopartner.dk