Vores samfund og moderne infrastruktur er afhængige af sikre, velfungerende ledninger, som kan forsyne forbrugerne med drikkevand, el, fiber og varme samt afhjælpe dem med spildevand.

Intelligent opmåling og ledningsregistrering

Vi er specialister i opmåling og ledningsregistrering af forsyningsledninger. Så kan I koncentrere jer om det, I er eksperter i – nemlig selve forsyningsdriften.

Uanset hvor komplekse ledningsopmålinger I står over for, kan vores opmålingsspecialister hjælpe jer i mål og udføre korrekt ledningsopmåling i marken. Gennem dialog rådgiver vores erfarne opmålingsspecialister jer ud fra jeres behov, så I opnår det optimale resultat. Vores viden om ledningsnettet sikrer, at I undgår dyre fejlbeslutninger.

Valget af metode til opmåling og ledningsregistrering er også en vigtig del af vores rådgivning. Vi tænker hele tiden de nyeste metoder ind i vores arbejdsgange, og med øje for jeres projekt og behov ser vi på den samlede pallette af muligheder. Geopartner dækker i dag hele spektret af opmålingsmetoder fra GPS, totalstation og nivellement til droner og 3D laserscanning.

Vores specialister inden for forsyning er fordelt over hele landet, og vi kan levere den samme gode service. Med høj faglighed, den nyeste viden på området og mange års erfaring sikrer vi jer den bedste løsning af opgaven og leverer data i præcis det format, der giver størst værdi til jeres videre arbejde.

Få overblik med digital ledningsregistrering

Har din forsyning behov for at få fastlagt jeres ledningers præcise placering i jorden? Vores forsyningsspecialister har gennem mange år udført digital ledningsregistrering af både drikkevand, spildevand, naturgas og diverse andre former for kabelføring, og med de nyeste opmålingsteknologier i marken og intelligent software på kontoret får I effektiv ledningsregistrering og et fuldstændigt overblik over jeres ledningsnet.

Registreringen af ledningers egenskabsdata er afgørende for at kunne udnytte GIS systemer efterfølgende. Geopartner leverer data til alle GIS platforme.

Registrering af bygværker

Har I behov for dokumentation af jeres forsyningsbygværker? Skal I eksempelvis udskifte en pumpe, renovere eller udvide jeres bygværk, er det afgørende at have dokumentation af det eksisterende bygværk. Det sikrer jer et korrekt og kvalificeret projekteringsgrundlag til den videre proces. Geopartner opmåler og registrerer forsyningsbygværker, så I får en komplet 3D model. Opmålingen foretager vi med laserscanning, terrestrisk opmåling eller drone – det afhænger af jeres behov for nøjagtighed.

Ved udstykninger, opmålinger og tinglysninger oplever vi ved Geopartner en god dialog samt en stærk faglig sparring i forhold til gældende regler og lovgivning på området for ledningsregistrering

Per Even Rasmussen, direktør
Samsø Spildevand

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Jens Ravn Knudsen
Landinspektør
Mobil +45 2135 1031
jrk@geopartner.dk
Dennis Jakobsen
Driftskoordinator, projektleder, partner
Telefon +45 6361 1004
Mobil +45 2321 5765
dej@geopartner.dk
Hans Holm-Tygesen
Senior civilingeniør
Mobil +45 4087 4080
hht@geopartner.dk

Produktblade

3D Scan to CAD – Tekniske anlæg

3D Scan to BIM – Byggeri

360 graders panoramafotos