Har du behov for kvalificeret landmåling? Hvad enten du skal etablere nyt byggeri, infrastruktur eller tekniske anlæg, foretage en ombygning eller administrere større områder eller datamængder, hjælper vi dig med præcis opmåling til dit projekt.

Opmåling til projektering

Skal du etablere ny bebyggelse, infrastruktur, tekniske anlæg eller måske gennemføre naturprojekter? Geopartners opmålingsspecialister foretager opmåling til projektering – i det omfang, format og med den nøjagtighed, som du har brug for.

Opmåling til dokumentation

Der er ofte behov for dokumentation af bl.a. byggeri, infrastruktur og ledningsanlæg. Vi udfører as built målinger, kontrollerer data og udarbejder dokumentationsmateriale til alle formål.

Eksempelvis er ledningsnet og anlæg forsyningers største aktiver, og retvisende dokumentation her er afgørende for bl.a. sikring af anlægget samt drift og vedligehold. Vi dokumenterer jeres anlæg og fastlægger, hvor jeres ledninger er placeret, så de kan registreres i LER-registret. Læs mere her.

Opmåling af eksisterende bygninger 

Når du skal gennemføre en ombygning, tilbygning eller bare ændre facader, sikrer vi, at projekteringsgrundlaget stemmer overens med forholdene i den eksisterende bygning. Har du brug for at projektere i 3D, leverer vi en 3D-model, som du let kan arbejde videre med. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med 3D-laserscanning her.

Et vigtigt parameter i byggeprojekter er også de fremtidige etagearealer. Vi beregner de arealer, som du har behov for – hvad enten det er til beregning af bebyggelsesprocent, BBR eller beregning af huslejearealer. Læs mere om beregning af huslejeareal og BBR her.

Opmåling til administration 

Naturområder, vandløb og kirkegårde – vores specialister foretager mange opmålinger til administration af bl.a. områder og bygninger. Det giver dig overblik og et kvalificeret og systematisk grundlag til jeres arbejde. Læs mere her.

Vi opmåler med den metode og nøjagtighed, der er behov for i dit projekt. Kombinationen af vores traditionelle opmålingsudstyr og de nyeste teknologier som 3D laserscanning og drone sikrer, at vi leverer den helt rigtige løsning, der matcher dine behov.

Kan vi hjælpe dig med afsætning af byggeri og anlæg? Se hvordan her.

Kontakt din lokale landinspektør og få præcis opmåling og kortlægning af dit projekt