Skal I etablere et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse? Skal I i kommunen udarbejde en bidragsfordeling? Eller er der en øget interesse for kystbeskyttelse blandt borgerne? I Geopartner yder vi juridisk bistand til kommuners kystbeskyttelsesprojekter.

Udbytte for jer

› På forkant ved anmodning om et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse
› Saglig og faglig begrundet partsfordeling
› Forebyggelse af klager
› Fremtidssikret kystbeskyttelseslag

Vi ser flere indikationer på, at fremtiden byder på generelle stigninger
i havvandsstanden. Og i kombination med en hyppigere forekomst af
stormfloder er der et øget behov for sikring af de danske kyster.

Ønsket om sikring af en kyststrækning kan komme fra kommunen
eller borgerne i området. Hvis ønsket kommer fra borgerne, f.eks. en
grundejerforening i et sommerhusområde, så kan det etableres som
et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse.

Ved et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse er der meget at
tage stilling til og mange problematikker, der kan opstå undervejs.
I Geopartner har vi erfaring og lovgivningsmæssig viden til at føre
kommunen igennem en sådan proces bedst muligt.

Fastsæt kravene til anmodninger om kystbeskyttelse

Hvis en borger, grundejerforening el.lign. anmoder om et kommunalt
fællesprojekt om kystbeskyttelse, er kommunen forpligtet til at
iværksætte en længere proces. Kommunen kan dog på forhånd stille
en række krav til anmodningen, før processen iværksættes.

Vil I være på forkant og gøre processen lettere, så kan Geopartner
hjælpe med at fastsætte krav til anmodningen. Kravene er med til at
præcisere projektet og behovet for kystbeskyttelse.

Forebyg klager og begræns antallet

Ved etableringen af et kommunalt fællesprojekt skal der træffes en
række beslutninger. Disse beslutninger kan påklages. En klage har
opsættende virkning for den juridiske proces, hvorfor flere projekter
er faldet til jorden pga. udsættelser fra klager.

Det er derfor fordelagtigt at være bekendt med denne risiko og imødekomme eventuelle klager med et dokumenteret og gennemarbejdet beslutningsgrundlag.

Geopartner kan yde juridisk bistand til et sådan beslutningsgrundlag
mht. kystbeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning.

Upartisk og fair bidragsfordeling

En væsentlig del af gennemførelse af et kystbeskyttelsesprojekt er
fordeling af udgifter. Denne bidragsfordeling fører desværre ofte til
uoverensstemmelser og klager på baggrund af bidragets størrelse,
eller hvorvidt ejendommen overhovedet skal opkræves bidrag.
I Geopartner har vi mange års praktisk erfaring med bidrags- og partsfordeling.

Det ligger i landinspektørfagets ”DNA” at gå upartisk til
værks, og derfor kan vi være med til sikre en saglig og faglig begrundet
partsfordeling.

Oprettelse af kystbeskyttelseslag

Etablering af kystbeskyttelse medfører ofte oprettelse af et kystbeskyttelseslag. Her kan Geopartner bidrage med inputs til interessentmøder, formulering af vedtægter og stiftende generalforsamling. Derudover kan vi også tinglyse medlemspligt på de berørte ejendomme, jf. Kystbeskyttelsesloven.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med etableringen af et
kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse.

Download produktark om kommunale kystbeskyttelsesprojekter her:


Kontakt os, hvis du vil vide mere:

Nicolai Juulsager
Landinspektør
Mobil +45 2876 0593
nij@geopartner.dk