Kortlægning og registrering

Har du planer om et miljø- og klimaprojekt? Et retvisende datagrundlag er afgørende for den videre proces.

Kortlægning og registrering sikrer valide data

Et validt datagrundlag er afgørende for at træffe kvalificerede beslutninger. Skal du føre et miljø- og klimaprojekt ud i livet, rådgiver vores specialister om hvilke data, der er nødvendige i jeres projekt.

Med kortlægning og registrering tilvejebringer vi dataene - enten via et opdateret luftfoto med drone, en højdemodel af det eksisterende terræn, situationsplanopmåling eller video. Metoden afhænger af projektets karakter og jeres behov - det sikrer jer det gode projektgrundlag.

Vil du vide mere?

Morten Thoft
Projektchef, landinspektør, partner
Mobil +45 2923 7742
mot@geopartner.dk