Kortlægning og registrering

Skal du i gang med et miljø- og klimaprojekt? Et retvisende grundlag er afgørende for den videre proces.

Kortlægning og registrering af miljø- og klimaprojekter

Kortlægning og registrering af jeres miljø- og klimaprojekt er afgørende for, at I får et validt datagrundlag, som I kan træffe kvalificerede beslutninger ud fra i den videre proces.

Vores erfarne specialister rådgiver om hvilke data, der er nødvendige i jeres projekt. Vi tilvejebringer dataene - enten via et opdateret luftfoto med drone, en højdemodel af det eksisterende terræn, situationsplanopmåling eller video. Metoden afhænger af projektets karakter og jeres behov. Det sikrer jer det gode projektgrundlag.

Se hvordan vi også kan hjælpe jer videre i jeres miljø- og klimaprojekt.

Vil du vide mere?

Morten Thoft
Projektchef, partner
Mobil +45 2923 7742
mot@geopartner.dk