Inspektioner sikrer dig overblik og indsigt i tingenes tilstand, udvikling og muligheder. Ved hjælp af moderne teknologi leverer vi løsninger, der sparer dig både tid og ressourcer.

Inspektioner er grundstenen i vedligeholdelse, som er essentielt for at sikre installationer og aktiver en lang levetid. Derfor spiller inspektioner en central rolle i driften i mange organisationer.

Med vores ekspertise, kan vi optimere jeres drift og vedligeholdelse ved at gøre det muligt for jer at gå fra tidsbestemt vedligehold til tilstandsbaseret vedligehold, hvilket er ressource besparende. Samtidig minimeres den tid, installationer er ude af drift i forbindelse med vedligeholdelse.

Gennem inspektioner kan vi kontrollere og dokumentere installationer og aktuelle forhold, og sikre dig et overblik over, hvor der skal sættes ind med vedligeholdelse af:

Vi anvender high-end inspektionsudstyr og metoder, såsom laserscannere, droner og kameraudstyr. Vi leverer resultatet i færdige løsninger med høj detaljeringsgrad, som gør det nemt for jer at gennemgå, analysere og lokalisere fejl og mangler, der skal udbedres. 

I forbindelse med større renoveringsprojekter kan vi hjælpe med at dokumentere eksisterende forhold både inde og ude med præcise 3D-modeller, som sikrer det korrekte projekteringsgrundlag. 

Vi løser opgaver både onshore og offshore og har de nødvendige forsikringer og sikkerhedscertifikater for at operere begge steder.

Vores team hjælper kunder inden for forsyning, infrastruktur, klimatilpasning og ejendomsadministration, og vi kan også hjælpe dig.

Kontakt mig:

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk