Er arbejdsbyrderne for store? Geopartner har medarbejdere med erfaring inden for kommune- og lokalplaner fra den kommunale forvaltning, og de står klar til at hjælpe jer, når opgaverne hober sig op - blandt andet op til revision af kommuneplaner.

Vi hjælper med kommuneplaner

Vi har tiden, når I har travlt. Plandokumentet er omfattende og med stor betydning for sagsbehandlingen. Vi har tiden og hjælper jer videre, når ressourcerne er knappe. Vi kan hjælpe med alt fra forundersøgelser og dokumentation over udarbejdelse af kommuneplantillæg til revision af kommuneplanrammer, temaer og retningslinjer samt tilvejebringelse af redegørelser, miljøvurdering og kortbilag.

Vores planlæggere står også klar til at hjælpe med lokalplanlægning, og vi udarbejder kommuneplantillæg, når en ny lokalplan kræver det.

Kan jeg hjælpe dig?

Carsten Angermair Elfrom
Landinspektør, teamleder Plan og Energi, partner
Mobil +45 3080 8247
cae@geopartner.dk