Vi oplever tit fejl i angivelse af ejerforholdene for kirkegårdsjord og præstegårdsjord i tingbogen . Det betyder, at sager bliver forsinkede og dyrere at gennemføre, fordi ejerforholdene først skal rettes i tingbogen, inden sagen kan afsluttes.

Typiske problemstillinger

Menighedsrådet står i tingbogen anført som tinglyst ejer af ejendommen. Det er en fejl, fordi menighedsrådet ikke kan eje fast ejendom.

Hvis der er tale om kirkebygning, kirkegård, bygning på kirkegården eller bygning uden for kirkegården til brug for kirke/kirkegården, sognegård, kirkekontor, mandskabs- og redskabsbygninger, skal ejer i tingbogen i stedet angives som kirken. Hvis der er tale om præsteboliger og præstegårdsjord med f.eks. landbrugsbygninger og landbrugsjord, skal ejer i tingbogen angives som præsteembedet. Ejendomme tilhørende kirken eller præsteembedet administreres af menighedsrådet.

Kirken eller præsteembedet står i tingbogen angivet uden CVR. nr. eller med forkert CVR. nr.
Alle ejere skal i tingbogen være registreret medpersonnummer for personlige ejere eller med CVR-nummer for foreninger, herunder folkekirkelige institutioner som f.eks. kirken og præsteembedet. CVR-nummer tildeles ved oprettelse af kirken eller præsteembedet i Det Centrale Virksomhedsregister.

Vi hjælper jer med berigtigelse af ejerforhold i tingbogen

Registrering og tinglysning af navneændring

Hvor den tinglyste ejer i tingbogen er menighedsrådet, ændres ejer til kirken eller præsteembedet efter afklaring af rette ejer. Ændringen sker ved registrering af en anmeldelse om ”navneændring” på Tinglysningsrettens hjemmeside.

Vi hjælper med at indhente den nødvendige dokumentation og stå for anmeldelsen til Tinglysningsretten.

Den nødvendige dokumentation består af:

Registrering af frivilligt CVR. nr. for kirken eller præsteembedet

Vi hjælper med, at kirken eller præsteembedet som en folkekirkelig institution registreres i Erhvervsstyrelsen med CVR.nr. og med
angivelse af navn, adresse og kontaktoplysninger.

Senere ændringer af adresser eller kontaktoplysninger kan man selv føre ajour på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.virk.dk.

Ønsker I hjælp til digitaliseret kortlægning af kirkegården, kan vi også hjælpe med det. Læs her

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe jer:

Bente Skytte
Advokatsekretær
Telefon +45 6313 5041
Mobil +45 2179 2640
bsj@geopartner.dk